ปลาดุกร้ารุกเออีซี

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2560 เวลา 06:59 น.

ปลาดุกร้ารุกเออีซี

โดย...อัสวิน ภักฆวรรณ

ปลาดุกร้าเมืองพัทลุง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จับมือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) เตรียมรุกตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

นาที รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) บอกว่า ปลาดุกร้าเป็นสินค้าพื้นบ้านของ จ.พัทลุง ที่ใช้ปลาดุกจากธรรมชาตินำมาแปรรูปเป็นปลาดุกร้า จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

เพื่อเป็นการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริษัท ประชารัฐฯ จึงได้ร่วมกับ สพภ.ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยจีไอของปลาดุกร้าขึ้น

“มั่นใจว่าปลาดุกร้าพัทลุง จะผ่านการรับรองจากบีอีดีโอให้เป็นสินค้าจีไออย่างแน่นอน อันจะส่งผลให้สินค้าสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวพัทลุงในขั้นที่น่าพอใจ หลังจากรุกตลาดอาเซียนจะสร้างรายได้เข้าชุมชนไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท/ปี” นาที กล่าว

สำหรับ จ.พัทลุง นั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนให้ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นจีไอเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2549 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอ จนทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ จ.พัทลุง มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศจนถึงขณะนี้

เพียงเพ็ญ คงแสง เป็นประธานกลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพร เงาะป่าซาไก บ้านเลขที่ 241 หมู่ 1 บ้านชุมพล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง บอกว่า สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ศรีนครินทร์ แนะนำให้รวบรวมสมาชิกในหมู่บ้าน จัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความถนัด หลังจากรวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านได้ประมาณ 20 คน จึงได้จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ เมื่อกลางปี 2559 โดยสมาชิกลงมติที่จะแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าซาไก

“การแปรรูปปลาดุกร้าสูตรสมุนไพรของกลุ่มบ้านชุมพลจะใช้ปลาดุกบิ๊กอุย โดยรับซื้อปลาจากสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริม และส่วนหนึ่งจะรับซื้อจากตลาดทั่วไป โดยจะเลือกซื้อปลาดุกที่เลี้ยงจากบ่อดิน เนื่องจากปลาจะมีเนื้อนุ่ม รสชาติอร่อยโดยในระยะ 2 วัน จะซื้อปลาดุกสด 50 กก. นำมาแปรรูปเป็นปลาดุกร้าได้ 16 กก. ขายกิโลกรัมละ 250 บาท” เพียงเพ็ญ กล่าว

ปลาดุกร้าสูตรเฉพาะของเงาะป่าซาไก มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ถือว่าเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทย สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มผลิตปลาดุกร้าสมุนไพร เงาะป่าซาไก บ้านเลขที่ 241 หมู่ 1 บ้านชุมพล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง หรือโทร.06-4041-7772

ข่าวอื่นๆ