ไทยมารีนโพรเทคชั่น 'นวัตกรรมป้องกันสนิม'

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 06:29 น.

ไทยมารีนโพรเทคชั่น 'นวัตกรรมป้องกันสนิม'

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

จากการเห็นปัญหาและความสนใจ พร้อมมุ่งพัฒนางานวิจัย จึงสามารถสร้างนวัตกรรมของประเทศไทย กับการสร้าง ผลิตภัณฑ์ “โลหะกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิม” ได้เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย กับบริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น

น.ท.พินัย มุ่งสันติสุข” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น เปิดเผยว่า จากความสนใจในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการกันกร่อนในทะเล และมีการศึกษาทำวิจัย ก่อนต่อยอดไปทำงานวิจัยผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ต่อมาได้ขยายสู่การผลิตโลหะกันกร่อน สำหรับการใช้งานกับระบบป้องกันสนิม โดยได้พัฒนาออกมาสู่ตลาดประมาณ 9 ปีที่ผ่านมา

“บริษัทได้มีการพัฒนา Sacrificial Anodes ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาการเกิดสนิมของโครงสร้างหลัก โดยใช้การจ่ายกระแสจากโลหะกันกร่อนให้กับโครงสร้างโลหะ เพื่อป้องกันโลหะไม่ให้เกิดสนิม และมีโรงงานผลิตสินค้าเอง ซึ่งได้พัฒนาให้ป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นระยะเวลา 10 ปี จากเดิมเมื่อถึงระยะเวลา 2 ปี จะต้องมีการซ่อมบำรุง ส่งผลให้ลูกค้าไม่ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือโครงสร้างในจำนวนบ่อยครั้ง จึงช่วยลดต้นทุนในองค์กร” น.ท.พินัย กล่าว

สำหรับการพัฒนาของบริษัท จะสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทะเล ทั้งการสร้างเรือ ท่าเทียบเรือ โรงไฟฟ้า แท่นจุดเจาะในทะเล และท่อก๊าซ ที่จะประสบปัญหาในเรื่องคอนกรีตแตกร้าว หรือมีปัญหาน้ำทะเล ที่ทำให้เหล็กต้องเป็นสนิมไปจนถึงเรื่องดินเค็ม แต่อุปกรณ์ของบริษัทจะช่วยป้องกันในเรื่องนี้

ขณะเดียวกัน บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวได้สำเร็จ และได้มีการจดสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อคุ้มครองไว้ในทั่วโลกแล้ว โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ในระดับสูงมาก ซึ่งได้จัดตั้งทีมอาร์แอนด์ดี เพื่อมุ่งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และมีความเชื่อมั่นว่า อาร์แอนด์ดีจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

พร้อมกันนี้ ได้มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าทุนส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ล่าสุดได้รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรมเอสเอ็มอี เดอะเบสท์ เอสเอ็มอี ไทยแลนด์ อินโน อวอร์ดส 2017 จัดโดย นิตยสาร เอสเอ็มอีไทยแลนด์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งใช้นวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด

น.ท.พินัย กล่าวต่อว่า กลุ่มลูกค้าหลักจะมีทั้งกลุ่มภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเดินเรือ กลุ่มบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะ บริษัทน้ำมัน และโรงไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อีกทั้งเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาครั้งนี้จะสามารถแข่งขันกับบริษัทในต่างประเทศได้ เพราะมีความแตกต่าง และมีต้นทุนลดลง รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าต่างมีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และเทคโนโลยี นวัตกรรม จึงผลักดันให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ