เร่งปรับธุรกิจเข้าสู่4.0

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 07:25 น.

เร่งปรับธุรกิจเข้าสู่4.0

หนุนผู้ประกอบการ ปรับกลยุทธ์สู่ธุรกิจ 4.0 ขยายออนไลน์ มุ่งดีไซน์ ปรับสินค้าให้ตรงตลาด เผยปัญหาหลักกระทบธุรกิจมาจากเงินทุน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไดรวิง เอสเอ็มอี ทูวอร์ด4.0 : ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยก้าวไป 4.0" จัดโดย เอสเอ็มอีแบงก์ และบริษัท เออาร์ไอพี ว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทยจำนวนกว่า 3 ล้านราย ต้องปรับตัวให้เข้ากับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่ธุรกิจ 4.0 ทั้งปรับการผลิตสินค้าให้ ทันสมัย ปรับการดีไซน์ มุ่งสร้างเรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ สร้างสินค้าให้ได้รับรองมาตรฐาน และมุ่งตลาดออนไลน์

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการควรใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดและสร้างโอกาสสินค้า รวมถึงใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้ต้องสร้างมูลค่า เพิ่มให้สินค้ามีความโดดเด่นมากขึ้น และให้สินค้าสร้างผลกำไรได้ขั้นต่ำประมาณ 25-60% ขึ้นไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องระยะยาว

นายมงคล กล่าวต่อว่า ธุรกิจเอส เอ็มอีส่วนใหญ่ในประเทศประมาณ 1 ใน 3 จะประสบปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน ทำให้ไม่สามารถอยู่รอดได้ อีกทั้งมีข้อมูลระบุว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ประมาณ 1.5 ล้านราย ที่มียอดขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้

นอกจากนี้ เอสเอ็มอีไทยที่มีปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะอยู่ประมาณ 5% ต่อปี โดยใน 10 ปี จะมีผลให้เอสเอ็มอีหายไปประมาณ 50% หรืออยู่รอดได้ 50% ถือว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและล้มหาย ไปจากตลาดได้ง่าย ส่วนบริษัททั่วไปจะมีเอ็นพีแอลเฉลี่ย 1% ต่อปี และใน 10 ปี จะมีเอ็นพีแอลไม่เกิน 15% ดังนั้นบริษัททั่วไปจะอยู่รอดในตลาดประมาณ 85% สูงกว่าเอสเอ็มอี ทั้งนี้จำเป็นต้องผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและผลักดันให้เข้าถึงบริการการเงินมากที่สุด

บรรยายภาพ - สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมงานสัมมนา ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย ก้าวไป 4.0 จัดโดยนิตยสารบิสซิเนส พลัส บริษัท เออาร์ไอพี ร่วมกับ ธพว. โดยมีผู้บริหาร มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี และภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ ร่วมงานเสวนา

ข่าวอื่นๆ