'แม็คโคร' ดันธุรกิจไทยโตแกร่ง

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 12:21 น.

'แม็คโคร' ดันธุรกิจไทยโตแกร่ง

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

หนึ่งในแรงผลักดันหลักของธุรกิจเอสเอ็มอีไทย คือ ห้างค้าส่ง ที่ร่วมผลักดันเอสเอ็มอีไทย รวมถึง "แม็คโคร" พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

"ศิริพร เดชสิงห์" รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร ผู้บริหารห้างค้าส่ง แม็คโคร เปิดเผยว่า บริษัทได้ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยในประเทศไทย เพราะต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีความแข็งแกร่ง มีธุรกิจขยายตัว จากรายขนาดเล็กไปสู่รายขนาดใหญ่ และเติบโตไปพร้อมกัน

ที่ผ่านมาแม็คโครได้ส่งเสริม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกร หรือกลุ่มที่ทำฟาร์ม และผู้ประกอบการรายย่อย หรือร้านค้า โชห่วย โดยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่วางจำหน่ายในแม็คโครมาจากกลุ่มเอสเอ็มอีจำนวน 1,700 ราย จากจำนวน 3,500 รายที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป

การร่วมส่งเสริมเอสเอ็มอี จะมีทั้งร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดงานจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้งมีฝ่ายจัดซื้อ ของบริษัทไปตั้งโต๊ะเพื่อร่วมพบกับ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมให้คำแนะนำ โดยกลุ่มสินค้าหลักที่บริษัทต้องการมีทั้งสินค้าอาหารแช่แข็ง อาหารสด อาหารแห้ง กลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่ อาหาร สินค้าดูแลสุขภาพ สินค้าเพื่อความสวยงาม สินค้าผลิตภัณฑ์ทำ ความสะอาด และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ

ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการทุกปี รวมถึงร่วมมือกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันโครงการร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยต่อเนื่อง

ผลจากการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยของบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในไทย เป็นเวลากว่า 28 ปี จึงผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยมีการขยายธุรกิจ ก้าวสู่บริษัทจากขนาดเล็กไปสู่บริษัทขนาดใหญ่ได้จำนวนหลายราย เช่น จากผู้ที่ขายเนื้อสุกรจำนวน 10 ตัว/วัน ก้าวสู่ผู้ที่ขายเนื้อสุกรให้แก่แม็คโครได้สูงถึง 2,700 ตัว/วัน รวมถึงมีบริษัทที่ผลิตสินค้าจากยอดขาย 3 แสนบาท สู่ 300 ล้านบาทในปีล่าสุด

"ศิริพร" กล่าวต่อว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย ได้จัดทำโครงการ มิตรแท้โชห่วยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม 10 ปี ซึ่งได้ร่วมมือทำโครงการกับหลายหน่วยงาน โดยที่ผ่านมาจะใช้ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยประมาณ 100 ล้านบาท จะเป็นทั้งอบรมให้ความรู้และเสริมด้าน การตลาดให้ผู้ประกอบการ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ได้จัดตั้งศูนย์มิตรแท้โชห่วย (Makro Retailer Alliance) หรือ เอ็ม อาร์เอ (MRA) ที่เป็นศูนย์การบริหารจัดการร้านค้าให้แก่โชห่วยอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการให้คำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงการให้คำแนะนำเชิงลึก

อีกทั้งมีการอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้ามาอบรมจำนวนปีละ 5 หมื่นราย และเปิดให้อบรมฟรี พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมการพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ทำโครงการร่วมมือพัฒนาร้านค้าโชห่วยอย่างใกล้ชิด

ในปัจจุบันมีเครือข่ายร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศ 7 แสนร้านค้า ซึ่งภาพรวมร้านค้าโชห่วยมีการเติบโตที่ดีขึ้นมาตลอด อีกทั้งส่งเสริมการผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มร้านอาหารและโรงแรม หรือกลุ่มโฮเรก้า พร้อมจัดโครงการอบรมต่อเนื่อง

"ศิริพร" กล่าวต่อว่า แม็คโคร พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ร้านค้าโชห่วย รวมถึงกลุ่มโฮเรก้า ให้มีธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว รวมถึงการเติบโตไปพร้อมกับแม็คโคร

ข่าวอื่นๆ