วิทย์เร่งฟู้ดอินโนโพลิส เป้า5ปีส่งออก2ล้านล้าน

  • วันที่ 06 ก.ย. 2560 เวลา 07:05 น.

วิทย์เร่งฟู้ดอินโนโพลิส เป้า5ปีส่งออก2ล้านล้าน

กระทรวงวิทย์ฯ มั่นใจฟู้ดอินโนโพลิสเพิ่มมูลค่าอาหารไทยด้วยนวัตกรรม ดันมูลค่าส่งออก 2 ล้านล้านใน 5 ปี

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า แผนการผลักดันโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (ฟู้ดอินโนโพลิส) กระทรวงวิทย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งวางนโยบาย ทั้งการเร่งส่งเสริมนวัตกรรมอาหารมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก 2 เท่าของมูลค่าปัจจุบันภายในเวลา 5 ปีข้างหน้า หรือประมาณ 2 ล้านล้านบาท

ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น 10 เท่า ในระยะ 5 ปีข้างหน้า หรือประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานบุคลากรวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจำนวนมาก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภูมิภาคอาเซียน และเป็นฐานของอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าเพิ่มสูง

สำหรับโครงการฟู้ดอินโนโพลิส สวทน.ได้ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ดำเนินการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยจะชักชวนให้บริษัทเข้ามาจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่จำนวน 75 บริษัท มีผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่แล้ว 34 บริษัท

นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการรวม 51 หน่วยงาน ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา งบประมาณและแหล่งเงินทุนในการดำเนินการ โครงสร้างองค์กรและบุคลากร และการเข้าร่วมลงทุนของภาคเอกชน

รวมทั้งจะผลักดันให้บุคลากร ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาจาก ทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัทและหน่วยงานในฟู้ดอินโนโพลิสด้วย

ข่าวอื่นๆ