รวมสุดยอดเอสเอ็มอี สู่ตลาดคลองผดุงฯ

  • วันที่ 06 ก.ย. 2560 เวลา 10:48 น.

รวมสุดยอดเอสเอ็มอี สู่ตลาดคลองผดุงฯ

โดย...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นอีกตลาดที่รัฐบาลมีดำริให้เป็นโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม

รวมทั้งเป็นการสร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และมีการบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งได้มอบหมายให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ระหว่างวันที่ 6-27 ก.ย.นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงฯ ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 35

ภายในงาน สสว.ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีจาก SME ทั่วประเทศที่ผ่านการบ่มเพาะ พัฒนา ภายใต้โครงการต่างๆ ของ สสว. มาจำหน่าย อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โครงการ Strong & Regular level โครงการ Turnaround รวมทั้งสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศที่จำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop

เพื่อเป็นโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงจำนวน 300 ร้านค้า ภายใต้ชื่องาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย"

งานจะจัดเป็น 2 รอบ รอบละ 11 วัน ครั้งละ 150 ร้านค้ามีสินค้าหลายอย่างมาจำหน่าย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและความงาม แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ สินค้าเกษตร ฯลฯ

สสว.ยังได้จัดโซนสำหรับให้บริการแก่เอสเอ็มอี คือ ศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและรับคำขอสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีไม่เกิน 1 ล้านบาท และ Micro SME ไม่เกิน 2 แสนบาท ปลอดดอกเบี้ย

รวมทั้งยังมีการบริการถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการพร้อมนำขึ้นจำหน่ายบนอี-มาร์เก็ตเพลส เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ภายในงาน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือแล็บประชารัฐ ยังมีการให้บริการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการมูลค่า 5,000 บาท เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าจากแล็บประชารัฐ ให้สามารถแข่งขันตอบรับกับการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

พบสินค้าดี ราคาถูก จากผู้ประกอบการที่ สสว.คัดสรรมาจาก ทั่วประเทศได้ที่ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลวันที่ 6-27 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00- 19.00 น.

ข่าวอื่นๆ