สหภาพขสมก.เล็งชุมนุมจี้รัฐแก้ปัญหารถเมล์ไม่พอ

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2553 เวลา 20:25 น.

สหภาพ ขสมก. เตรียมขอมติกรรมการเปิดประชุมใหญ่พร้อมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ รัฐบาลแก้ไขปัญหารถเมล์ไม่พอทำให้รายได้ลดลงต่อเนื่อง

นายวีระพงศ์ วงแหวน เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[ขสมก.] เปิดเผยว่า  ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้  คณะกรรมการบริหารขสมก.จะประชุมด่วน เพื่อขอมติในการขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกและพนักงานขสมก.รับทราบเกี่ยวกับปัญหารถเมล์ที่มีให้บริการไม่เพียงพอ ทำให้รายได้ของขสมก.ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับที่ผ่านมา ได้ขอเข้าพบนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟู ขสมก. แต่ปรากฏว่า ไม่เคยได้พบ และติดภารกิจเรื่อยมา ดังนั้น สหภาพขสมก.จะขอมติคณะกรรมการฯเพื่อ เปิดประชุมใหญ่และจะเคลื่อนไหวในการผลักดัน และเร่งรัดการแก้ไขปัญหารถเมล์ไม่เพียงพอด้วย

ข่าวอื่นๆ