"เซ็นทรัลเวิลด์" เตรียมเปิดให้บริการตามปกติช่วงบ่าย11เม.ย.นี้

  • วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 09:39 น.

"เซ็นทรัลเวิลด์" เตรียมเปิดให้บริการตามปกติช่วงบ่าย11เม.ย.นี้

ห้างเซ็นทรัลเวิลด์และอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยืนยันไม่ได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น)ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดกลุ่มควันบริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 เวลาประมาณ 17.40 น. ได้เกิดกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทางศูนย์ฯได้รีบอพยพคนออกจากพื้นที่โดยทันที และสามารถควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ 18.10 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 16 คน และพนักงานบริษัทฯเสียชีวิต 2 คน

บริษัทฯขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยบริษัทฯจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อดูแลรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ สำหรับสาเหตุของกลุ่มควันและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมิน ทั้งนี้บริษัทฯ มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมความเสียหายสำหรับคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท, ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก, ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ แบะกรมธรรม์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยบริษัทฯคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องปิดอาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวในวันที่ 11 เม.ย.62 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 12.00 น. และ 14.00 น. ตามลำดับ

ขณะที่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า แขกผู้เข้าพักและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ข่าวอื่นๆ