posttoday

"กลุ่มบางกอกโพสต์"ยืนยันเลิกจ้างพนักงานถูกต้องตามกฎหมาย

04 เมษายน 2562

บริษัท บางกอกโพสต์ยืนยันเลิกจ้างพนักงานหลังยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และM2Fถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

บริษัท บางกอกโพสต์ยืนยันเลิกจ้างพนักงานหลังยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และM2Fถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

แถลงการณ์ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) กรณีเลิกจ้างพนักงาน

จากกรณีมีอดีตพนักงานของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ยื่นร้องต่อศาลแรงงาน โดยอ้างว่าถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมนั้น

บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการเลิกจ้างและจ่ายเงินชดเชยในการเลิกจ้างให้กับพนักงานของ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และหนังสือพิมพ์M2F ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หลังจากที่มีการยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ

ดังนั้นการที่มีอดีตพนักงานจำนวนหนึ่งไปร้องต่อศาลแรงงานโดยอ้างว่าถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง บริษัท บางกอกโพสต์ฯ ขอย้ำว่าในการเลิกจ้างทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกประการ