ผู้บริโภค-สินค้าชะลองบ ฉุดโฆษณาก.พ.ติดลบ

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 06:14 น.

ผู้บริโภค-สินค้าชะลองบ ฉุดโฆษณาก.พ.ติดลบ

โดย...จะเรียม สำรวจ

ยังคงร่วงต่ำ ติดลบอย่างต่อเนื่องจากเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาของไทย เนื่องจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย เพราะยังไม่มั่นใจว่าหลัง เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.นี้ จะเป็นอย่างไร เลยทำให้ผู้ประกอบการ ในธุรกิจต่างๆ ยังคงชะลอการใช้งบจนกว่าจะมีความชัดเจนทางการเมือง

จากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาใน เดือน ก.พ.ที่ผ่านมายังอยู่ในแดนลบ ซึ่งจากข้อมูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) ระบุว่า เม็ดเงินโฆษณาในเดือน ก.พ. 2562 ภาพรวมติดลบอยู่ที่ประมาณลบ 1.17% หรือมีมูลค่าประมาณ 7,603 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 7,693 ล้านบาท

สำหรับสื่อที่มีการติดลบมากที่สุด ยังคงเป็นสื่อนิตยสารติดลบที่ประมาณ 27.62% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 76 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 105 ล้านบาท ตามด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ติดลบที่ 19.31% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 372 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 461 ล้านบาท สื่อในอาคารติดลบที่ 17.44% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 71 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 86 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ในส่วนของสื่อ โรงหนังก็ติดลบที่ 8.11% หรือมีมูลค่า อยู่ที่ 521 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันที่มีมูลค่า 567 ล้านบาท สื่อเคเบิลทีวี/แซทเทลไลท์ทีวี ติดลบที่ 7.78% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 166 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 180 ล้านบาท สื่อนอกอาคารติดลบที่ 6.90% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 513 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 551 ล้านบาท สื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวติดลบที่ 3.60% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 107 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 111 ล้านบาท และสื่อวิทยุติดลบที่ 1.51% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 326 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 331 ล้านบาท

ในส่วนของสื่อที่ยังสามารถเติบโตอยู่ในแดนบวกได้มีอยู่ด้วยกัน 2 สื่อ คือ สื่อเคลื่อนที่ ขยายตัวเติบโตอยู่ที่ 9.38% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 480 ล้านบาท และสื่อทีวีดิจิทัลเติบโตที่ 2.18% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 4,925 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 4,820 ล้านบาท

การขยายตัวติดลบที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวม 2 เดือนแรกของปี 2562 การขยายตัวจึงติดลบ อยู่ที่ 1.42% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 14,880 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 15,095 ล้านบาท โดยสื่อที่มีการขยายตัวติดลบมากที่สุด คือ สื่อนิตยสาร ตามด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโรงหนัง สื่อเคเบิลทีวีและแซทเทลไลท์ทีวี สื่อในอาคาร สื่อนอกอาคาร และสื่อวิทยุ ส่วนสื่อที่ยังมีอัตราการเติบโตที่ดี คือ สื่ออินเทอร์เน็ต ตามด้วยสื่อเคลื่อนที่ และสื่อทีวีดิจิทัล

รติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ว่าภาพรวมโฆษณาในช่วงต้นปีจะชะลอตัวไปบ้าง แต่ก็มั่นใจว่าภาพรวมทั้งปี 2562 จะขยายตัวตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ 4-5% ได้อย่างแน่นอน ซึ่งสื่อที่มีความคึกในช่วงนี้ คือ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อนอกบ้าน เพราะได้รับอานิสงส์เลือกตั้ง

ข่าวอื่นๆ