เอสเอ็มอีบัญชีเดียว หนทางสู่ความยั่งยืน

  • วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 11:40 น.

เอสเอ็มอีบัญชีเดียว หนทางสู่ความยั่งยืน

เรื่อง ดุสิดา วรชาติเดชชัย

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคงคุ้นเคยกับคำว่าบัญชีเดียวนับตั้งแต่การบังคับใช้ตามมาตรา 8 ของพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 ซึ่งทำให้มีผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ระบบบัญชีเดียว

ล่าสุด คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบไปด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เสนอมาตรการเพื่อผ่อนผันให้ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มต่อกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรก็ได้ทำการตอบรับมาตรการดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือเคยยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้อง ก่อน พ.ร.บ.บังคับใช้ ลงทะเบียนแจ้งความจำนงภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562

นอกจากนี้ กกร.ยังได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวมาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดสัมมนา “เอสเอ็มอี ชั้นดีเริ่มที่บัญชีเดียว” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา

ปรีชา ส่งวัฒนา ประธานบริหาร บริษัท FN Outlet ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมโครงการเอสเอ็มอีบัญชีเดียว ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน บอกเล่าถึงประสบการณ์การตัดสินใจเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว ว่า การจ่ายภาษีให้ถูกต้องตามจริงและชัดเจน คือ หนึ่งในขั้นตอนการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรปฏิบัติ

“หากเรามองภาษีที่ต้องจ่ายจากการเข้าระบบบัญชีเดียวเป็นค่าใช้จ่ายในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่รับได้ยาก แต่ถ้าเรามองการณ์ไกลไปกว่าการจ่ายภาษีจะช่วยให้เราตัดสินใจทำบัญชีเดียวได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เนื่องจากเงินเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่ส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยการสนับสนุนจากสถาบันทางการเงินที่ช่วยให้คุณขยายขอบข่ายธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายทั้งหมด ทำให้นำไปต่อยอดวางแผนและควบคุมการเงินของธุรกิจได้อย่างรัดกุมขึ้น” ปรีชา กล่าว

ทัฬห์ สิริโภคี ประธานชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ภายใต้สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การเข้าระบบบัญชีชุดเดียวที่ดำเนินการบันทึกบัญชีที่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการสบายใจทุกครั้งที่กรมสรรพากรเรียกตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายขึ้น ในปัจจุบันธนาคารทุกแห่งต่างให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีบัญชีชุดเดียวด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดๆ เช่น การขอสินเชื่อก็ดี จะต้องมีการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

ทั้งนี้ การลงบัญชีให้เป็นระบบเดียวจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากจนทำให้หลายคนปฏิเสธการเข้าถึงระบบบัญชีเดียวอีกต่อไป เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการจัดทำแอพพลิเคชั่น SME สบายใจ เพื่อให้การลงบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แม้ว่าขณะนี้จะเปิดใช้งานเบื้องต้นในโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการที่ใช้งานโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยเช่นกัน โดยเบื้องต้นจะเปิดให้ใช้บริการฟรี 6 เดือนแรก และมีค่าบริการแอพพลิเคชั่นจำนวน 300 บาท/ปี

จะเห็นได้ว่า การปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อการเป็นเอสเอ็มอีชั้นดีนั้น เริ่มต้นจากการใช้บัญชีเดียว แต่ประโยชน์ที่จะได้รับนั้น กลับมีมากกว่าแค่ความสบายใจของผู้ประกอบการ เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือและได้รับสิทธิพิเศษที่น่าดึงดูดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

ยิ่งไปกว่านั้น ประโยชน์ในระดับประเทศของการใช้บัญชีเดียว ยังช่วยสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตามจริง ทำให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลว่าวิเคราะห์และวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ข่าวอื่นๆ