ธุรกิจการบินแข่งเดือด

  • วันที่ 09 มี.ค. 2562 เวลา 06:56 น.

ธุรกิจการบินแข่งเดือด

คาดตลาดธุรกิจการบิน 3.2 แสนล้าน ขยายตัว 4% ชะลอ เล็กน้อย หลังท่องเที่ยวโลกหดตัว

นายปุญญภพ ตันติปิฎก นักวิเคราะห์ ศูนย์อีไอซี (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2562 คาดว่าตลาดธุรกิจการบินสัญชาติไทยมีมูลค่าประมาณ 3.2 แสนล้านบาท มีอัตราเติบโตชะลอตัวเล็กน้อยมาอยู่ราว 4% จากปี 2561 ที่ขยายตัว 4.3% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ซึ่งทำให้ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยชะลอตัว

ทั้งนี้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ประเมินว่ารายได้และปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (Revenue Passenger-Kilometer : RPK) ของธุรกิจการบินโลกจะชะลอตัวลงเป็น 7.7% และ 6% ตามลำดับ ขณะที่การเติบโตในธุรกิจการบินของไทย โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตัวของตลาดเส้นทางบินระหว่างประเทศมากกว่า เส้นทางบินในประเทศ

ขณะที่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ไทยมีแนวโน้มชะลอลงจากอัตราการขยายตัว 7.5% ในปี 2561 เป็น 6.3% ในปีนี้ หรือมาอยู่ที่ 40.7 ล้านคน จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตในอัตราที่ชะลอลง เป็นผลจากสงครามการค้าและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนจากอุบัติเหตุเรือล่มที่ จ.ภูเก็ต ในปีที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 7.4% เป็น 9.8% มาอยู่ที่ 11.5 ล้านคน และผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival)

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความถี่ใน เส้นทางการบินเดิมหรือการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ภายหลังการปลดธงแดงจาก ICAO โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำ ในจุดหมายปลายทางยอดนิยม ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารที่ทำให้ผู้โดยสารตัดสินใจซื้อตั๋วได้ง่ายขึ้น ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยโดยรวมมีการเติบโตในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย

ข่าวอื่นๆ