"บางกอกแอร์เวย์ส" เริ่มให้บริการเที่ยวบินเข้า-ออกสมุย5ม.ค.นี้

  • วันที่ 04 ม.ค. 2562 เวลา 19:07 น.

"บางกอกแอร์เวย์ส" เริ่มให้บริการเที่ยวบินเข้า-ออกสมุย5ม.ค.นี้

บางกอกแอร์เวย์สเริ่มให้บริการเที่ยวบินเข้าและออกเกาะสมุยในวันที่ 5 มกราคมนี้ พร้อมเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวก

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า ตามที่สายการบินได้ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินเข้าและออกจากท่าอากาศยานเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของวันที่ 4 ธันวาคม 2562 อันเนื่องมาจากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” นั้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะเริ่มกลับมาให้บริการในเส้นทางบินเข้าและออกจากท่าอากาศยานเกาะสมุยอีกครั้งในวันที่ 5 มกราคม 2562 พร้อมจัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ – เกาะสมุย เพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทางสายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1771 และศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือโทร 02-270-6698 หรือสำนักงานขายในประเทศของทางสายการบินฯ ในเวลาทำการปกติ

อย่างไรก็ตามทางสายการบินฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติม ทางสายการบินฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

ข่าวอื่นๆ