งดรับของขวัญ?

  • วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 15:30 น.

งดรับของขวัญ?

เรื่อง สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์

ใกล้เทศกาลส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่แล้ว หลายๆ คนคงเตรียมหาของขวัญเพื่อเตรียมมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติมิตรเพื่อนสนิทคนที่เรารัก เคารพ หรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปีนี้ขอให้ทุกท่านช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยให้มากๆ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่หวังรอช่วงเทศกาลส่งความสุข จะได้มีโอกาสขายสินค้าเป็นกอบเป็นกำบ้าง อยากแนะนำให้ซื้อผลผลิตการเกษตรจากชาวบ้านในชุมชน

อีกทั้งมีสินค้าอุปโภคและบริโภคอีกหลายหมื่นชนิดที่คนไทยทุกคนน่าใช้ช่วงเทศกาลของขวัญช่วยอุดหนุน ขอให้หยุดซื้อของนอกแพงๆ เชื่อว่ามีหลายหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันสินค้าวิสาหกิจชุมชน โอท็อป และเอสเอ็มอี จะช่วยเต็มที่ให้พี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านได้รับอานิสงส์กับปีใหม่

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายมากกับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง ที่ประกาศว่า “No Gift Policy” งดรับของขวัญปีใหม่ ซึ่งเข้าใจว่าจะสื่อสารให้สังคมเห็นว่า เป็นหน่วยงานโปร่งใส ไม่รับของขวัญ ก็น่าเชื่อว่าไม่มีทุจริต ทำไมคิดว่าสังคมเชื่อแบบนั้น การทุจริตรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เขาทำกันตอนเทศกาลปีใหม่หรือ เขาใช้โอกาสมอบของขวัญปีใหม่ทำการทุจริตให้สินบนหรือใต้โต๊ะอย่างนั้นหรือ

อยากให้หน่วยงานต่างๆ ไตร่ตรองให้ดี การประกาศว่าอาจได้มาซึ่งภาพลักษณ์พีอาร์ ดูว่ามีความสะอาดโปร่งใสไร้ทุจริต ซึ่งไม่จริง สังคมไม่ได้เชื่อเพราะอ่านแค่ประโยคสั้นๆ สังคมเฝ้าดูและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเอง ถ้าหน่วยงานทำดีมีความโปร่งใสตลอด ไม่ประกาศทุกคนก็เชื่อว่าไม่มีทุจริต แต่ถ้าหน่วยงานมีพฤติกรรมตรงข้าม ต่อให้ประกาศให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อ

ลองเปลี่ยนวิธีคิดเป็นประกาศรับเฉพาะของขวัญที่เป็นสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน โอท็อป หรือเอสเอ็มอีไทยเท่านั้นสิครับ และประกาศชัดๆ ควบคู่ไปด้วยว่าจะไม่เอาของกลับบ้านไปกินไปใช้ส่วนตัวแม้แต่ชิ้นเดียว รวบรวมเอาไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล มูลนิธิ โรงเรียนยากจน น้อง ๆ ในชนบท หรือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส แบบนี้ได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ ช่วยกระจายรายได้สู่พี่น้องต่างจังหวัด และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องในสำนักงาน

ไม่อยากขัดใจหากหน่วยงานประสงค์ดีจะแสดงออกเรื่องความโปร่งใส แต่เป็นห่วงว่าจะไม่ได้...ปิดกั้นทุจริต แต่กลับ...ปิดสนิทโอกาสค้าขายของพี่น้องเกษตรกร สู้หันมารณรงค์ให้ทุกคนซื้อสินค้าไทยมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กันจะดีกว่าครับ

ข่าวอื่นๆ