บินไทยอ่วมขาดทุน3พันล้าน

  • วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 06:43 น.

บินไทยอ่วมขาดทุน3พันล้าน

สารพัดปัจจัยลบกดบินไทยไตรมาส 3 ขาดทุนกว่า 3,000 ล้าน ขาดทุนมากขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 1,812 ล้าน

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย (THAI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิงวดไตรมาส 3 จำนวน 3,007.59 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าปีก่อน 64.81% โดยงวดเดียวกันปีก่อนขาดทุน 1,812 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือน ขาดทุนสุทธิ 4,082.22 ล้านบาท มากกว่างวดเดียวกันปีก่อน 5.24% โดยงวดปีก่อนขาดทุน 3,878.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ซึ่งปกติเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยังคงรุนแรง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ความต้องการเดินทางลดลงและต้นทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงเดือน ก.ย. เช่น พายุไต้ฝุ่นเชบีพัด ประกอบกับการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนจากผลกระทบอุบัติเหตุทางทะเลที่ภูเก็ต ที่มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยลดลงต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยว จีนคิดเป็น 29.3% ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลง 14.9% ในเดือน ก.ย.

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงาน 3,934 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไร 300 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 5,259 ล้านบาท จากค่าน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 3,934 ล้านบาท หลังราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้ำมันก็เพิ่มขึ้นหลักๆ เกิดจากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง อากาศยาน รวมทั้งค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เพิ่มขึ้น

ขณะที่รายได้รวม 4.79 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,025 ล้านบาท จากรายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท จากปริมาณการขนส่งจากค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์เพิ่มขึ้น 567 ล้านบาท และรายได้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจำนวน 371 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 299 ล้านบาท เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชีครั้งเดียว

ข่าวอื่นๆ