ปตท.-บางจากปรับขึ้นเบนซิน-โซฮอล์40สต.

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 18:26 น.

ปตท.-บางจากปรับขึ้นเบนซิน-โซฮอล์40สต.

ปตท.-บางจากประกาศปรับขึ้นน้ำมันเบนซินและโซฮอล์ลิตรละ 40 สต. เว้นE85ขึ้น 20 สต. ดีเซลคงเดิม

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ในกลุ่ม บริษัท ปตท. และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน ซึ่งรวมถึงแก๊สโซฮอล์ อัตรา 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงอัตราเดิม โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.)

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. และ บางจากในเขตกรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ของ PTTOR ลิตรละ 38.06 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.95 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.68 บาท, E20 ลิตรละ 27.94 บาท, E85 อยู่ที่ลิตรละ 21.79 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 29.89 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวอื่นๆ