ปตท.อัดงบลงทุน"นวัตกรรม-ดิจิทัล"

  • วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 07:14 น.

ปตท.อัดงบลงทุน"นวัตกรรม-ดิจิทัล"

ปตท.เตรียมเพิ่มงบลงทุนนวัตกรรมและดิจิทัลในระยะ 5 ปี หวังก้าวข้ามดิสรัปทีฟเทคโนโลยี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด ปตท.) ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและดิจิทัลมากขึ้น โดยมีมติเพิ่มงบลงทุนในหลักการด้านนวัตกรรมและดิจิทัลในระยะ 5 ปี จะเริ่มดำเนินการในปี 2562 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี (ดิสรัปทีฟ) ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดตัวเลขงบลงทุนด้านนี้อย่างชัดเจน โดยจะสรุปอีกครั้งในที่ประชุมบอร์ด ปตท.ภายหลังตนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในช่วงเดือน ส.ค.นี้

ทั้งนี้ ปตท.ได้วางแนวทางไว้อย่างชัดเจนจะปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาท ต่อการทำงานทุกด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ และบุคลากร เป็นต้น เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ส่งเสริมการทำงานแบบดิจิทัลเวิร์กเพลส

“ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ ปตท.จะดำเนินการในเรื่องดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมในปีหน้า ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อกระแสธุรกิจยุคใหม่ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดงานที่เป็นระบบ ช่วยเหลือทั้งด้านการผลิตและค้าปลีกให้สามารถลดต้นทุนได้ ด้วยการนำแนวคิดและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาองค์กร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที)” นายชาญศิลป์ กล่าว

สำหรับการเข้าซื้อซองประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้ให้ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (เอ็นโก) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.เข้าไปดำเนินการ โดยเป็นการขยายการลงทุนในประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในต้นเดือน พ.ย.

อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนจริง สามารถร่วมมือได้กับทุกบริษัทที่เข้าซื้อซอง แต่เหตุผลที่ไม่ใช้บริษัท ปตท.เข้าไปลงทุนเองแต่ให้เอ็นโกดำเนินการ เป็นเพราะประมูลแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ทำให้ ปตท.ลงทุนเองไม่ได้เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ

ข่าวอื่นๆ