โฆษณามิ.ย.โต14% ทีวีดิจิทัลฟื้นพุ่งสูงสุด

  • วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 07:00 น.

โฆษณามิ.ย.โต14% ทีวีดิจิทัลฟื้นพุ่งสูงสุด

นีลเส็น เผยเม็ดเงินโฆษณาเดือน มิ.ย.มีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.35% ส่งผลให้ภาพรวม 6 เดือน ติดลบเหลือเพียง 1.59%

บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) เปิดเผยภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงถึง 14.35% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 9,549 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 8,351 ล้านบาท ถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ สื่อที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา คือ สื่อทีวีดิจิทัลเติบโต 65.01% ตามด้วยสื่อเคลื่อนที่เติบโต 24.88% สื่อในอาคารเติบโต 10.18% สื่อนอกอาคารเติบโต 8.70% สื่อวิทยุเติบโต 7.92% สื่อทีวีอะนาล็อกเติบโต 2.94% และสื่ออินเทอร์เน็ตเติบโต 1.59%

อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาพรวมหลายสื่อจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็มีหลายสื่อที่ยังคงขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อนิตยสารขยายตัวติดลบ 35.80% สื่อหนังสือพิมพ์ติดลบ 20.16% สื่อเคเบิลทีวี/แซทเทลไลท์ทีวีติดลบ 18.22% และสื่อโรงหนังติดลบ 5.16%

ทั้งนี้ จากเม็ดเงินโฆษณาในเดือน มิ.ย.ที่มีอัตราการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ติดลบลดลงเหลืออยู่ที่ 1.57% เมื่อเทียบกับช่วง 5 เดือนแรกที่ยังติดลบอยู่ที่ 4.23% โดยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 นี้มีเม็ดเงินอยู่ที่ 51,725 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 52,552 ล้านบาท

สำหรับสื่อที่มีการเติบโตมากที่สุดในช่วง 9 เดือน คือ ทีวีดิจิทัลเติบโตที่ 27.79% ตามด้วยสื่อโรงหนังเติบโตที่ 12.46% สื่อนอกอาคารเติบโต 9.71% สื่อในอาคารเติบโต 6% และสื่อวิทยุเติบโต 5.13% ส่วนสื่อที่ยังมีการขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่อง และติดลบมากที่สุด คือ สื่อนิตยสาร สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อเคเบิลทีวี/แซทเทลไลท์ทีวี สื่อทีวีอะนาล็อก สื่อเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอร์เน็ต

ข่าวอื่นๆ