ปตท.มุ่งธุรกิจก๊าซ สั่งตั้งทีมสอบทุจริต

  • วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 06:23 น.

ปตท.มุ่งธุรกิจก๊าซ สั่งตั้งทีมสอบทุจริต

บอร์ด ปตท.นัดพิเศษถกยุทธศาสตร์ธุรกิจหันลงทุนก๊าซ-รถอีวี และพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น สั่งตั้งทีมสอบทุจริตภายใน

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. นัดพิเศษ ได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ประจำปีเพื่อวางแผนธุรกิจของ ปตท.ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้น้ำมันลดลง ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้เพิ่มมากขึ้น แม้ภาพธุรกิจน้ำมันยังทำกำไรได้ดี แต่อีก 5 ปี ข้างหน้าสัดส่วนกำไรจะน้อยลงทั้งนี้ จะเน้นลงทุนก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) การขยายธุรกิจไปยังรถไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ที่ประชุม เห็นควรตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นมาดูแลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมให้ชัดเจนขึ้นขณะที่ประเด็นที่มีผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจ เช่น กรณีสต๊อกปาล์มน้ำมันหายต้องมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบให้เร็ว เกิดการทุจริตตรงไหน เพื่อหามาตรการจัดการแบบเด็ดขาดเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างโปร่งใส

ข่าวอื่นๆ