"จิราพร ขาวสวัสดิ์" ผู้นำในดวงใจ ของผู้แทนการค้าน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ

  • วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 07:57 น.

"จิราพร ขาวสวัสดิ์" ผู้นำในดวงใจ ของผู้แทนการค้าน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ

"จิราพร ขาวสวัสดิ์" นับเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.

*********************

โดย...วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

การตัดสินใจแต่งตั้ง จิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM) ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. เมื่อเดือน ต.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของนักบริหารที่ชาญฉลาดอย่าง ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. และเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. ซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งในเดือน ส.ค.ที่จะถึงนี้

ด้วยเป็นการแต่งตั้งที่ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลาได้อย่างเหมาะสม จิราพร ขาวสวัสดิ์ นับเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. โดยเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ดำรงตำแหน่งนี้ เธอก็ได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มากด้วยความสามารถ ลุยงานได้ในทุกรูปแบบ เป็นคนแกร่ง คนเก่ง และคนดีที่กล้าหาญ ตัดสินใจได้เฉียบขาดและถูกต้อง ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และมีความจริงใจกับผู้ร่วมงานในทุกภาคส่วน โดยยึดหลักในการทำงานด้วยยุทธศาสตร์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่และข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในผลสัมฤทธิ์นั้นมานานแล้ว คือยุทธศาสตร์ความเข้าใจเข้าถึง และพัฒนา

จิราพร ขาวสวัสดิ์ เป็นชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2505

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร บัณฑิต (การบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตร MBA-Finance มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพิเศษ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Senior-Executive Program ที่ London Business School มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และยังเข้ารับการอบรมในสถาบันต่างๆ เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา

เริ่มทำงานที่ บริษัท ปตท. ตั้งแต่ปี 2530 ในตำแหน่งบัญชี โดยระหว่างนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยปรับปรุงระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) ของ ปตท. และได้ออกแบบระบบข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ

ต่อมาได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนหน่วยธุรกิจน้ำมัน ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านกลยุทธ์และแผนธุรกิจของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ในปี 2555 และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM) ในปี 2559 ตามลำดับ ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. ในปัจจุบัน

การที่เป็นผู้หญิงคนแรกเข้ามารับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ซึ่งต้องดูแลเรื่องคลังปิโตรเลียมและสถานีเติมน้ำมันอากาศยานที่มีอยู่ รวมถึงการค้าขายน้ำมัน ไม่ว่าจะกับสถานีบริการน้ำมัน LPG อากาศยาน หรือภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจหล่อลื่นและธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายความสามารถ ความแข็งแกร่งของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้แทบทั้งสิ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการพนักงาน 1,500 คน ในหน่วยธุรกิจน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันปิโตรเลียม 1,400 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนคลังน้ำมันทุกแห่ง ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ด้วยยุทธศาสตร์ที่เธอเชื่อมั่นคือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพียงระยะเวลา 8 เดือนกว่าๆ ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ขยันทำงานหนัก ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของหน่วยงานและองค์กรก็ได้รับการยอมรับ นับถือ จากพนักงานทุกระดับในหน่วยธุรกิจน้ำมัน และได้กลายเป็นผู้นำในดวงใจที่ผู้แทนจำหน่ายน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศให้ความรัก ความศรัทธา เชื่อมั่น และไว้วางใจอย่างที่ไม่เคยมีผู้บริหารระดับสูงคนใดใน ปตท. ทำได้มาก่อน

จากคำบอกเล่าของตัวแทนผู้ค้าน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ ซึ่งได้กล่าวถึงการทำงานของจิราพร ขาวสวัสดิ์ ด้วยความชื่นชมและศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นว่า ทันทีที่เธอเข้ามาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันของ ปตท. เธอออกเดินสายพบปะรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของตัวแทนผู้ค้าน้ำมันทั่วประเทศอย่างไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์ แล้วใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาจากการทำงานสายงานด้านบัญชีการเงินและความรู้เรื่องธุรกิจน้ำมัน ประกอบกับความกล้าหาญในการตัดสินใจด้วยความสุจริต จริงใจต่อการแก้ปัญหาในทุกทางให้กับลูกค้าอย่างไม่ท้อถอย ทำให้จิราพรสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตในทุกส่วนที่เธอรับผิดชอบให้ลุล่วงไปได้ และคลี่คลายอย่างรวดเร็วในท่ามกลางปัญหาที่หลากหลาย

นอกจากยุทธศาสตร์การทำงานตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาแล้ว ความจริงใจต่อผู้อื่นในหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ และมีใจให้กับทุกคน โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนอย่างจริงใจตลอดจนความเอื้อเฟื้อต่อกัน ทำให้เธอเป็นผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานร่วมองค์กรที่ได้ใจจากเพื่อนร่วมงานแทบทุกระดับ

จากความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในองค์กร เพื่อสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสำนึกรับผิดชอบต่อองค์กรโดยรวมและสังคมรอบด้าน การพัฒนาบุคคลในหน่วยงานเพื่อสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับงาน มีระเบียบวินัย มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้ว จิราพรก็ไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการทำตนให้แบบอย่างผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแก่คนรุ่นหลัง ในตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เธอได้ปฏิบัติตัวเป็น แบบอย่างที่ดีให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เห็นมาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนัก การทุ่มเททำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ความมีน้ำใจ ความโปร่งใส ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ความเห็นอกเห็นใจ มีเยื่อใยต่อกันในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้อย่างมีความสุข ความพอใจ

คุณสมบัติอันหลากหลายที่รวมอยู่ในตัวของจิราพร ตลอดจนความเฉลียวฉลาดหลักแหลม มองปัญหาทุกด้านอย่างทะลุปรุโปร่ง และความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมโดยแท้จริง ทำให้จิราพรเมื่อได้เข้ามารับผิดชอบในการผลักดัน บริษัท PTTOR ให้เดินไปสู่ความสำเร็จนั้น งานยากที่สุดที่จะทำให้ PTTOR เกิดขึ้นได้ คือการทำอย่างไร ที่จะทำให้ตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ยินยอมพร้อมใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างค่าให้กับ PTTOR เพื่อเข้าสู่การเป็นบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้หลักการที่ จิราพรหมายมั่นไว้คือ Growthing Together ไปพร้อมกับ PTTOR

และจิราพร ขาวสวัสดิ์ ก็ทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น เมื่อตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ จำนวน 1,200 แห่ง พร้อมใจและเต็มใจ Growthing Together ไปกับ PTTOR ด้วยความรัก ความศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจในผู้นำที่ชื่อ จิราพร ขาวสวัสดิ์ อย่างแท้จริงโดยไม่มีเงื่อนไข

สำหรับ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในเดือน ส.ค.นี้ เป็นลูกหม้อของ บริษัท ปตท. ที่เคยร่วมงานกับจิราพร ขาวสวัสดิ์ มาโดยตลอด ย่อมที่จะรู้ซึ้งและประจักษ์ในฝีมือความรู้ความสามารถ และการทุ่มเททำงานหนักเพื่อองค์กรและส่วนรวมของผู้หญิงเก่งและดีคนนี้มามากแล้ว

ก็ได้แต่หวังว่า ชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะรู้และตระหนักดีว่าเพื่อความเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนของบริษัท ปตท. ควรจะวางตัว จิราพร ขาวสวัสดิ์ ทรัพยากรบุคคลที่มีค่า มีราคาของ ปตท.ผู้นี้ไปไว้ ณ จุดใด เพื่อเปิดโอกาสให้เธอใช้ความรู้ความสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารจัดการทางการเงินของ ปตท. และสร้างอนาคตอันสดใสให้กับ PTTOR พร้อมกับการก้าวเดินไปข้างหน้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าระดับโลกได้อย่างเท่าเทียมและเต็มภาคภูมิในอนาคต

ข่าวอื่นๆ