เจาะลึกพฤติกรรมภูธรชู 9 สื่อดึงใจซื้อสินค้า

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 05:58 น.

เจาะลึกพฤติกรรมภูธรชู 9 สื่อดึงใจซื้อสินค้า

โดย...จะเรียม สำรวจ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้เข้าไปมีบทบาทเฉพาะผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่เท่านั้น แต่กระจายไปถึงผู้บริโภคในจังหวัดรองและจังหวัดขนาดเล็กต่างๆ

ทั้งนี้ เห็นได้จากผลการวิจัย ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU ในชื่อ "ภูธร มาร์เก็ตติ้ง ล้วงลึก...อินไซต์ สื่อแบบใดจับใจตลาดท้องถิ่น" ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ คนต่างจังหวัดให้ความสนใจและมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด

สุพรรณี วาทยะกร อาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทำให้ความเจริญจากเมืองกรุงแพร่ขยายเข้าไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวในการใช้กลยุทธ์และการสื่อสารการตลาด ให้สอดคล้องกับความชื่นชอบและไลฟ์สไตล์ของคนต่างจังหวัด เพราะถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศอยู่ที่กว่า 54 ล้านคน หรือคิดเป็น 84% ของประชากรรวมทั้งประเทศที่มีประมาณ 65.7 ล้านคน

ฐานผู้บริโภคที่กว้างดังกล่าวส่งผลให้นักการตลาดต่างจับจ้องที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งการตลาดทางธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเครื่องมือสำคัญของการนำสินค้าเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในตลาดต่างจังหวัด คือ การใช้สื่อเป็นตัวกลาง

ขณะที่ผลการวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีสื่อทั้งหมด 9 ชนิดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างจังหวัดได้ คือ 1.ออนไลน์ 2.สื่อ ณ จุดขาย 3.สื่อทีวี 4.สื่อกลางแจ้ง 5.สื่อใบปลิว 6.การบอกต่อ 7.สื่อวิทยุ 8.การขายโดยพนักงาน และ 9.บูธกิจกรรม

ในส่วนของสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคในตลาดต่างจังหวัดให้ความนิยม มากที่สุด คือ สื่อโซเชียลมีเดีย โดยสื่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เป็นอันดับ 1 คือ เฟซบุ๊ก ตามด้วย ไลน์ ยูทูบ และอินสตาแกรม

แม้ว่าจะมีสื่อถึง 9 ชนิดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดต่างจังหวัด ได้เป็นอย่างดี แต่หากมองในด้าน ของการทำตลาด เพื่อสร้างการ จดจำแบรนด์สินค้า มีเพียงแค่ 4 สื่อเท่านั้นที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์สินค้าได้ นั่นคือ สื่อทีวี สื่อกลางแจ้ง สื่อออนไลน์ และสื่อวิทยุ ส่วนสื่อที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด คือ สื่อ ณ จุดขาย ตามด้วยใบปลิว บูธกิจกรรม การบอกต่อ และการขายโดยพนักงาน

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยังทำให้ทราบว่า คอนเทนต์ที่นำเสนอ ผู้บริโภคในต่างจังหวัดต้องไม่เน้น การขายของมากเกินไป และต้องมี โปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้า

ข่าวอื่นๆ