สื่อปรับแผนรับเดือนต.ค. ทีวีเน้นเนื้อหาโทนสีเหมาะสม

  • วันที่ 01 ก.ย. 2560 เวลา 05:59 น.

สื่อปรับแผนรับเดือนต.ค. ทีวีเน้นเนื้อหาโทนสีเหมาะสม

โดย...จะเรียม สำรวจ

เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเดือน ต.ค. จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของอุตสาหกรรมสื่อก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือน ต.ค.นี้ โดยเฉพาะในส่วนของสื่อทีวี   ซึ่งถือเป็นสื่อที่เข้าถึง ผู้บริโภคได้ครอบคลุมทั่วประเทศมาก ที่สุด

สำหรับกฎระเบียบในการทำงานของสื่อทีวีตลอดเดือน ต.ค.ที่จะถึงนี้ ได้มีการแบ่งแนวทางปฏิบัติออกเป็น 4 ช่วงหลักดังนี้ คือ ช่วงที่ 1 เริ่มจากวันที่ 1-12 ต.ค. แนวทางในการออกอากาศจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในส่วนของโทนสีและภาพที่ใช้ออกอากาศรายการต่างๆ ของสถานีจะมีการปรับระดับสีลดลง 40%

ขณะที่ลักษณะของเนื้อหารายการต่างๆ ทางสถานีโทรทัศน์สามารถนำรายการปกติมาออกอากาศได้ แต่ควรปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับเนื้อหารายการ ผังรายการ และการจัดลำดับความเหมาะสมของรายการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนเนื้อหาของการโฆษณาให้สามารถโฆษณาได้โดยยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้

ในส่วนของช่วงที่ 2 จะเริ่มจากวันที่ 13-24 ต.ค. แนวทางการออกอากาศจะเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตและการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโทนสีและภาพที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีลง 40% ส่วนเนื้อหารายการของสถานีให้ออกอากาศรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13)

ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหารายการที่นำมาออกอากาศไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย เพื่อให้ปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้รำลึกถึงการสูญเสียและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนการโฆษณาให้สามารถโฆษณาได้ โดยให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ ซึ่งไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

ช่วงที่ 3 จะเริ่มจากวันที่ 25-27 ต.ค. แนวทางการออกอากาศจะเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโทนสีและภาพที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีลดลง 40% ยกเว้นรายการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสามารถใช้โทนสีธรรมชาติได้

ด้านเนื้อหารายการจะเป็นการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีสำคัญ ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ส่วนการออกอากาศรายการของสถานีนอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ต้องเป็นรายการที่มีความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด)  และรายการทั่วไป (ท) สามารถนำมาออกอากาศได้

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการแสดงถึงความบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนการแสดงถึงกิริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสม ภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชน

สำหรับการโฆษณาขอให้งดเว้น ให้ขึ้นข้อความแสดงความไว้อาลัยแทน ทั้งนี้ ให้ปรากฏเฉพาะชื่อของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล และจะต้องปรับโทนสีลดลง 40% รวมถึงการใช้ภาษา ถ้อยคำให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สุดท้าย ช่วงที่ 4 จะเริ่มจากวันที่ 28-29 ต.ค. แนวทางการออกอากาศจะเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (วันออกทุกข์) โทนสีและภาพที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีเป็นปกติ ส่วนลักษณะเนื้อหาของรายการจะเป็นการถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญ ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)

ด้านการออกอากาศรายการของสถานีนอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ต้องเป็นรายการที่มีความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด)  รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างไรก็ตาม สามารถโฆษณาได้โดยให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

ไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาพรวมสื่อโฆษณาในช่วงเดือน ต.ค.ที่จะถึงนี้ ลูกค้ามีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการชะลอซื้อสื่อในเดือนนี้ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เป็นแบรนด์ไทย

ขณะเดียวกันก็มีการปรับรูปแบบของเนื้อหาโฆษณาเป็นไว้อาลัยที่มีเฉพาะเพียงชื่อของบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานเท่านั้น เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจากแนวโน้ม ดังกล่าวส่งผลให้เดือน ต.ค. ปีนี้เม็ดเงินโฆษณาจะหายไป 1 เดือน เหมือนกับปีที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

ข่าวอื่นๆ