ปตท.โกยรายได้ครึ่งปี9.9แสนล้าน ทำกำไร7.7หมื่นล้าน

  • วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 08:47 น.

ปตท.โกยรายได้ครึ่งปี9.9แสนล้าน ทำกำไร7.7หมื่นล้าน

ปตท. กวาดรายได้ครึ่งปีเฉียดล้านล้าน ทำกำไร 7.7 หมื่นล้าน อานิสงส์ราคาน้ำมัน-ปิโตรเคมี ปรับขึ้น กำไรค่าเงิน 7,822 ล้าน

นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่าครึ่งแรกปี 2560 ปตท.และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 9.9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 7.75 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ รายได้เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ จากราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ซึ่งน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 36.8 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล เป็น 51.4 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือเพิ่มขึ้น 39.7% โดยรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจสำรวจและผลิตฯ รายได้ลดลงจากปริมาณขายที่ลดลงในครึ่งปีแรก

ขณะที่มีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย(อีบิตดา) จำนวน 1.64 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น1.08 หมื่นล้านบาท หรือ 7.1% จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนของโรงแยกก๊าซที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่อิงกับราคาปิโตรเคมีที่ปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนก๊าซลดลง และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากโรงแยกก๊าซอีเทน

นอกจากนี้ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการขายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมด้วยราคาขายที่อิงราคาน้ำมันเตาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่

ด้านกลุ่ม ปตท. มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 3,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,282 ล้านบาท จาก 1,704ล้านบาท ในครึ่งปีแรกปี 2559 โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) ที่ปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และจากบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC)

ทั้งนี้ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7,822ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,722 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยหลักมาจาก ปตท. ที่มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับและจ่ายชำระเงินจากลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ ปตท.และบริษัทในเครือส่วนใหญ่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ

สำหรับในครึ่งปีแรก ปตท.มีรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในกองทุนรวม 4,310 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 990 ล้านบาท อีกทั้ง ปตท.และบริษัทในเครือมีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 2,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,265 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 4,988 ล้านบาท โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี และ บริษัท ปตท.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2.17 ล้านล้านบาท มีหนี้สินรวม 9.64 แสนล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1.2 ล้านล้านบาท มีเงินสดสุทธิ 2.14 แสนล้านบาท

ข่าวอื่นๆ