สคบ.เตรียมพิสูจน์คุณภาพกระทะโคเรียคิง ตั้งราคา-โฆษณาเกินจริงหรือไม่

  • วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 19:14 น.

สคบ.เตรียมพิสูจน์คุณภาพกระทะโคเรียคิง ตั้งราคา-โฆษณาเกินจริงหรือไม่

สคบ.เผยอยู่ระหว่างพิจารณากระทะโคเรียคิงตั้งราคา-โฆษณาเกินจริงหรือไม่ พร้อมเตรียมจัดพิสูจน์คุณภาพ เผยเจ้าของสินค้าที่เกาหลีตั้งราคามา 1.5หมื่น แต่มาจัดโปรโมชั่นลดเหลือ3,300

จากกรณีการโฆษณาจำหน่ายสินค้ากระทะ โคเรียคิง ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า อาจเข้าข่ายการโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้ซื้อหรือไม่นั้น

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ชี้แจงว่า บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งในเอกสารประกอบการจดทะเบียนระบุราคาขายไว้ 15,000 บาท โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

สคบ. ได้มีหนังสือให้บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จากัด มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาดังกล่าว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กระทะโคเรีย คิงราคาปกติ 15,000 บาท เป็นราคาสินค้าที่ทางเกาหลีตั้งราคามาเพื่อเป็นราคามาตรฐาน บริษัทจัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ในราคา 3,300  (59 สายแรก) ซึ่งทางลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นนี้จริง หากโทรเข้ามาในช่วง 5 นาทีนี้ ลูกค้าโทรเข้ามาจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว โดยระบบจะบันทึกเบอร์ไว้ ถึงแม้จะไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ ณ ช่วง 5 นาทีนั้น

เลขาธิการ สคบ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำเนินการกรณีดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สคบ. เพื่อพิจารณากรณีการโฆษณากระทะโคเรีย คิง ที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยผู้แทนกรมการค้าภายใน ได้ให้ความเห็น ในประเด็นราคาสินค้าดังกล่าวว่า กระทะโคเรีย คิง ไม่ถือเป็นสินค้าควบคุมราคา (สินค้าควบคุม ราคา หมายถึง สินค้าที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีพของประชาชน) ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

ทั้งนี้ สคบ. อยู่ระหว่างเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งเอกสารการโฆษณาทั้งหมด พร้อมจะจัดให้มี การทดสอบพิสูจน์คุณภาพของสินค้า หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

"สคบ.จะได้รวบรวมข้อเท็จจริงของการโฆษณาดังกล่าวทั้งในส่วนประเด็นด้านราคา ประเด็น ด้านคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งประเด็นการจัดให้มีของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า นำเสนอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติขายตรง"พล.ต.ต.ประสิทธิ์กล่าว

ข่าวอื่นๆ