บินไทยออกโปรโมชั่นแพ็คเกจตั๋วโดยสาร

  • วันที่ 01 ต.ค. 2558 เวลา 20:30 น.

บินไทยออกโปรโมชั่นแพ็คเกจตั๋วโดยสาร

การบินไทยออกแพ็คเกจบัตรโดยสารไป-กลับประเทศในอินโดจีน และ บินภายในประเทศ

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายชุดบัตรโดยสารในราคาคุ้มค่า โดยจัดทำเป็นชุดบัตรโดยสาร Indochina Value Pass  และชุดบัตรโดยสาร THAI Value Pass เพื่อสมนาคุณลูกค้าสำหรับใช้เดินทางสู่ประเทศต่างๆ ในอินโดจีน และเดินทางในประเทศ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2558 และสามารถใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Indochina Value Pass เป็นบัตรโดยสารสำหรับใช้เดินทางไป – กลับ จำนวน 4 ฉบับ ราคาชุดละ 22,220 บาท ซึ่งราคานี้รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว สามารถใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจุดบินของการบินไทยในอินโดจีน ได้แก่ ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เวียงจันทน์และหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฮานอยและโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

- THAI Value Pass เป็นบัตรโดยสารสำหรับใช้เดินทางเส้นทางบินภายในประเทศ แบบเที่ยวเดียว จำนวน 10 เที่ยวบิน ราคาชุดละ 9,900 บาท (ราคานี้รวมค่าภาษีค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว) สามารถใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ (เฉพาะเที่ยวบินของการบินไทยที่ทำการบินเท่านั้น)

ชุดบัตรโดยสารราคาสุดคุ้มทั้ง 2 ชุดนี้ เป็นบัตรโดยสารชั้นประหยัด ราคารวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว / จะได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส / ชุดบัตร Value Pass เป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข อาทิ มีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ / ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน / ไม่สามารถเลื่อนชั้นเดินทางให้สูงขึ้นได้ / ไม่สามารถขอคืนเงินได้ / สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นที่มีนามสกุลเดียวกันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม / หากโอนสิทธิ์ให้คนละนามสกุลจะมีค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้สนใจชุดบัตรโดยสารราคาสุดคุ้ม Indochina Value Pass และ THAI Value Pass สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขายการบินไทยทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ (02) 356-1111 กด 8 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.

ข่าวอื่นๆ