ตั้งสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งยกระดับมาตรฐานธุรกิจ

  • วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 16:21 น.

ตั้งสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งยกระดับมาตรฐานธุรกิจ

6 บริษัททีวีโฮมช้อปปิ้ง ผนึกกำลังจัดตั้ง สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)หวังยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ-ดูแลผลประโยชน์ผู้บริโภค

เมื่อวันที่28ก.ค.58 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) (THA) เปิดเผยว่า 6 บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจทีวี  ช้อปปิ้ง ประกอบด้วย 1.บริษัท ทรู จีเอส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง “ทรู ซีเล็คท์”  2.บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง “ช้อป แชนแนล” 3.บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง “โอช้อปปิ้ง” 4.บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง “ ทีวีดี ช้อป” 5. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งช่อง “ไฮ ช้อปปิ้ง” และ 6. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันจัดตั้งและเปิดตัว “สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อย่อว่า THA  เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้งให้ได้มาตรฐานสากล และการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง ด้วยสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น (The Symbol of Trust)

ปัจจุบันธุรกิจโฮมช้อปปิ้งยังสามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา เนื่องจากสื่อมีเพิ่มขึ้นและมีความหลากหมายมากขึ้น รวมถึงธุรกิจทีวีดาวเทียมมีช่องใหม่ใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องเห็นสินค้ามากขึ้น หากเชื่อมั่นในผู้ประกอบการ โดยปีนี้คาดว่าภาพรวมโฮมช้อปปิ้งจะเติบโต 20-25% จากปี 2557 หรือมีมูลค่าตลาดเพิ่มจากกว่า 6,000 ล้านบาทเป็น 8,000 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA มีดังนี้ 1.ดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง  2.ยกระดับการประกอบการธุรกิจโฮมช้อปปิ้งไทยให้มีประสิทธิภาพและจริยธรรม 3.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการประกอบการโฮมช้อปปิ้ง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 4.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้งและผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ 5.เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารและเป็นแหล่งพบปะ ปรึกษาหารือให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และ 6.จัดสันทนาการ, สัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมโฮมช้อปปิ้ง

“และเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล ตลอดจนการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง ทั้ง 6 บริษัทจึงได้ตัดสินใจจัดตั้งสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งแห่งประเทศไทยขึ้นมา ด้วยมาตรฐานของสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งที่มีข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม เพื่อจะบรรลุมาตรฐานธุรกิจที่เราทำร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค” นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง กล่าวในที่สุด

ขณะเดียวกันเพื่อให้สิ่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสมาคมฯ จึงได้เปิดตัวเครื่องหมายการันตีความมั่นใจ “The Symbol of Trust” เพื่อทำให้ผู้บริโภคแน่ใจได้ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครอง 5 ประการดังนี้ 1.Return Policy นโยบายรับคืนสินค้า 2.Quality Guarantee รับประกันคุณภาพสินค้า 3.Product Liability รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า 4.After Sale Service มีบริการหลังการขาย 5.Rules & Regulations ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง

ดังนั้นสมาชิกสมาคมทั้ง 6 บริษัท จึงได้ตกลงและสมัครใจที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์และติดสัญลักษณ์ (โลโก้)  The Symbol of Trust ไว้ในช่วงเวลาการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและมั่นใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางโฮมช้อปปิ้งต่อไป อย่างไรก็ตามสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดูแลผู้บริโภคอย่างดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ศักยภาพ สรรพกำลังของผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้ง จึงมั่นใจได้ว่าการจัดตั้งสมาคมโฮมช้อปปิ้งในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ