ยิ่งลักษณ์ถกบีโอไอสร้างความเชื่อมั่นทุนนอก

  • วันที่ 01 พ.ค. 2557 เวลา 14:27 น.

ยิ่งลักษณ์ถกบีโอไอสร้างความเชื่อมั่นทุนนอก

"ยิ่งลักษณ์"นัดบอร์ดบีโอไอถกครั้งแรกอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนหลังเกิดความไม่สงบทางการเมือง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ชีเแจงถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ดบีโอไอครั้งแรก เพื่ออนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังคั้งค้าง เพราะมีที่มาจากการเกิดความไม่สงบในทางการเมือง ส่งผลให้การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนต้องล่าช้าออกไป และทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์เชื่อว่าการส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นการลงทุนและการจ้างงานของภาคเอกชน รวมทั้งทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นใจที่จะเดินหน้าการลงทุนในไทยตามแผนที่วางไว้

สำหรับข้อความที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานั้น ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม กระทบต่อความมั่นคง และความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการความสัมพันธ์ ความร่วมมือ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันค่ะ

ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ทางการเมือง ต่างประเทศได้ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากปริมาณโครงการที่ขอเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันมีมากกว่า 400 โครงการและมูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนต้องล่าช้าออกไป และทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง ซึ่งดิฉันและรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ดบีโอไอครั้งแรก เพื่ออนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังคั้งค้างอยู่ รวมทั้งเป็นการพยุงสถานการณ์การลงทุนของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้

ดิฉันเชื่อว่าการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่มายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นการลงทุนและการจ้างงานของภาคเอกชน รวมทั้งทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นใจที่จะเดินหน้าการลงทุนในไทยตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีและโอกาสในการสร้างงานสำหรับลูกหลานของพวกเรา

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางความคิด และหวังว่าทุกๆ ท่านจะยังคงยืนหยัดในหลักการและจรรยาบรรณของข้าราชการเพื่อความร่วมมือร่วมใจกัน ประคับประคองสถานการณ์ ดูแลให้บริการประชาชน และขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปค่ะ

Yingluck Shinawatra

ข่าวอื่นๆ