คลังเมินรายย่อยเลือก"อำพน"นั่งบอร์ดบินไทย

  • วันที่ 29 เม.ย. 2557 เวลา 22:23 น.

คลังเมินรายย่อยเลือก"อำพน"นั่งบอร์ดบินไทย

คลังเมินผู้ถือหุ้นรายย่อยตั้ง "อำพน" นั่งบอร์ดการบินไทยอีกสมัย ผู้ถือหุ้นบางส่วนวอล์คเอาท์ ประธานบอร์ดย้ำจะปรับปรุงการบริหารให้มีศักบภาพ

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายอารีพงค์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัทการบินไทย ได้เสนอรายชื่อผู้คุณสมบัติเป็นกรรมการบอร์ด โดยได้เสนอ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการต่ออีกวาระ นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ เป็นกรรมการต่ออีกวาระ  นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็นกรรมการต่ออีกวาระ  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการแทนนายสรจักร เกษมสุวรรณ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี)  และพล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เป็นกรรมการแทน นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ซึ่งลาออกก่อนหน้านี้  

ทั้งนี้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ มีมติเลือกนายอำพน กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบอร์ดอีกครั้ง โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งๆที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ได้คัดค้านไม่เห็นด้วยในการเสนอรายชื่อกลับเข้ามาทำหน้าที่บอร์ดอีกวาระ

นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทการบินไทย ในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคม พนักงานบริษัทการบินไทยได้ออกมาคัดค้านการทำหน้าที่อดีตประธานบอร์ด ได้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในองค์กรการบินไทย กระทรวงการคลังจำเป็นต้องกลับไปพิจารณาการแต่งตั้งในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเข้ามาแก่ผู้ถือหุ้น พนักงานการบินไทย และสังคมไทย

ทั้งนี้พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุไว้ชัดเจนว่าการกำหนดนโยบายของบอร์ดรัฐวิสาหกิจต้องมีความซื่อสัตย์ นายอำพน ขาดความระมัดระวังในการบริหารจัดการ กรณี เลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) อย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลให้แพ้คดีความจากการตัดสินของศาลแรงงานกลาง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยการบินไทยได้จ่ายค่าทนายความเป็นเงิน 1.8 ล้านบาท และต้องจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้กับนายปิยสวัสดิ์ อีก 1 ล้านบาท โดยมองว่าการบินไทยเป็นบริษัทระดับโลก การยกเลิกจ้างซีอีโอระดับโลก อย่างไม่เป็นธรรม สะท้อนว่าไม่เกิดธรรมาภิบาล การเลิกจ้างต้องมีความโปร่งใสสามารถตอบคำตอบให้กับสังคมได้ 

สำหรับบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  ในครั้งนี้ หลังเริ่มประชุมเวลา ประมาณ14.00 น.  ได้เกิดความวุ่นวายขึ้น เมื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยคนแรกขึ้นอภิปรายโจมตีการบริหารการบินไทยที่ขาดทุน และการแต่งตั้งคณะกรรมการที่กระทรวงการคลังผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจเด็ดขาด จึงเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมลุกจากห้องให้เหลือน้อยกว่า 25 คน เพื่อล้มการประชุมและขอให้ปฏิรูปการบินไทยหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิรูปประเทศแล้วเท่านั้น ผู้ถือหุ้นบางส่วนทยอยลุกขึ้นออกนอกห้องประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่เห็นด้วยก็พยามห้ามปรามและยับยั้ง  โดยอ้างว่ามีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม  ทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้

นอกจากนี้ในวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้น ได้คัดค้านการจ่ายเงินรางวัลประจำปี โบนัส โดยให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศจากงบการเงินรวม ในวงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าไม่ควรจ่ายเงินดังกล่าว เพราะบริษัทขาดทุน 1.2 หมื่นล้านบาท และไม่มีการปันผลผู้ถือหุ้นในปีนี้ ซึ่งบอร์ดได้ชี้แจงว่าเป็นการวางกรอบไว้สำหรับปี 2557 เท่านั้น โดยปีนี้จะไม่มีการจ่ายเงินโบนัสแต่อย่างใด

ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานบอร์ด  กล่าวชี้แจงว่า หลังจากนี้ไปจะพยายามบริหารจัดการให้การบินไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และมีผลการดำเนินงานกลับมาเป็นกำไรให้เร็วที่สุด โดยจะคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและประเทศชาติมาเป็นอันดับแรก รวมทั้งจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยยืนยันจะใช้ระยะเวลา 3-6 เดือนในการปรับปรุงเรื่องเร่งด่วน เช่น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้กลับคืนมาโดยเร็ว ส่วนที่เหลือจะหาแนวการในแก้ไข 1-5 ปี

นายโชคชัย  ปัญญายงค์ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย กล่าวว่า ภายในปีนี้ได้ตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิง   ซึ่งมีค่าใช้จ่ายปีละ 8 หมื่นล้านบาท  หากปรับลดลงได้  3.1 % จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึงปีละ 2,480 ล้านบาท ขณะที่ปีที่ผ่านมา ได้ทำประกันความเสี่ยงของน้ำมันในอัตรา 72 % ช่วยชดเชยรายได้ให้กับบริษัทการบินไทย 1,885  ล้านบาท  ส่วนผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 มีปริมาณผู้โดยสารรวม  21.5 ล้านคน  เพิ่มขึ้นจากก่อน  9 แสนคน ปริมาณขนส่งพัสดุภัณฑ์6.5 แสน ตัน  ลดลงจากปี 2555 จำนวน 2.3แสนตัน

สำหรับสาเหตุที่ทำให้การบินไทยขาดทุนปีที่ผ่านมา 1.2 หมื่นล้านบาท  เพราะนโยบายประเทศจีนห้ามจำหน่ายทัวร์ราคาไม่สมเหตุผล ทำให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตลาดหลักการบินไทยเดินทางลดลง สถานการณ์ความไม่สสงบทางการเมือง และความผันผวนของอัตรา ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรการบินไทย  ในปีนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข่าวอื่นๆ