"ยิ่งลักษณ์"เปิดร้านโอทอปที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  • วันที่ 06 ม.ค. 2557 เวลา 12:05 น.

"ยิ่งลักษณ์"เปิดร้านโอทอปที่สนามบินสุวรรณภูมิ

พาณิชย์ จับมือ ทอท. และคิง เพาเวอร์ ตั้ง OTOP Store ที่ท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิด OTOP Store  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์พัฒนาและขยายช่องทางการค้าในประเทศให้หลากหลายและทั่วถึง โดยความร่วมมือจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณศาลาไทยฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จุดละ 50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 100 ตารางเมตร โดยไม่มีค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนในด้านการบริหารจัดการ OTOP Store  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่ง ก่อสร้างร้านค้า และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย

สำหรับกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าใน OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับบริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี  คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP Select ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการกว่า 100 ราย รวม 275 รายการ เพื่อจัดจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งการตั้งราคาจำหน่ายคำนวณกำไรเบื้องต้นไม่เกิน 30% เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ผลิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อ และคาดว่า จะมียอดจำหน่ายสินค้า OTOP ใน OTOP Store แห่งนี้ปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และส่งเสริมสินค้า OTOP เข้าถึงตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนานาชาติที่ใช้บริการเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีละกว่า 34 ล้านคน

นอกจากนี้ นอกเหนือจากการจัดตั้ง OTOP Store ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนงานที่จะเปิด OTOP Store ในพื้นที่ท่าอากาศยานสำคัญแห่งอื่น ๆ เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงจะขยายรูปแบบร้านค้า OTOP เข้าสู่ช่องทางการตลาด Modern Trade ในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ