ปตท.ฟันโรงก๊าซลอบขายแอลพีจีข้ามประเภท

  • วันที่ 04 ก.ค. 2556 เวลา 16:36 น.

ปตท.สั่งลงโทษโรงบรรจุก๊าซลอบขายแอลพีจีข้ามประเภทยันองค์กรมุ่งดำเนินธุรกิจโปร่งใส

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง กรณีพบบริษัท ซิตี้เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ ผู้แทนจำหน่ายโรงบรรจุก๊าซแอลพีจี ลักลอบจำหน่ายก๊าซแอลพีจีข้ามประเภท ปตท. ได้ลงโทษในทันที โดยหยุดการจ่ายโอนน้ำก๊าซเป็นเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งตัดปริมาณการจ่ายโอนน้ำก๊าซและปรับลดอัตราการจ่ายส่วนลดลงจากเดิมในเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ปตท. ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร รวมทั้งยังได้มีการสื่อความ และทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของลูกค้าและบุคลากรของ ปตท. หากตรวจพบว่ามีความผิด ปตท.พร้อมจะดำเนินการลงโทษลูกค้าหรือบุคลากรของ ปตท. อย่างเคร่งครัดต่อไป

ข่าวอื่นๆ