ปัดฝุ่นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ 18 ม.ค. 2555 เวลา 14:57 น.

ไอซีทีปัดฝุ่นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เร่งเชื่อม 800 บริการดิจิตอลลงสมาร์ทการ์ด มุ่งลดค่าใช้จ่ายไอทีหน่วยงานรัฐปีนี้ 1,000 ล้านบาท

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ.เร่งเชื่อมบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ของหน่วยงานรัฐที่ขณะนี้มีประมาณ 800 บริการเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป้าหมายที่ต้องการ คือ  ในปีนี้บัตรประชาชนอเนกประสงค์ หรือ สมาร์ทการ์ด จต้องสามารถใช้งานได้จากจุดเดียว และถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาสู่สมาร์ท ไทยแลนด์  ตามแผนที่กระทรวงไอซีทีได้วางไว้

ทั้งนี้ สรอ.จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานรัฐที่จะขำข้อมูลมารวมกันไว้ที่โครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ  หรือ จีไอเอ็ ที่นอกจากจะช่วยรวมบริการภาครัฐให้เกิดขึ้นแบบจุดเดียวแล้ว ยังตั้งเป้าว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีของหน่วยงานรัฐทั้งหมดในปีนี้ลงอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท

“ปีนี้จะได้เห็นสมาร์ทการ์ดเป็นได้มากกว่าบัตรประชาชนที่ มีไว้ถ่ายเอกสารธรรมดา  รวมไปถึงการจำนำข้าวทั่วประเทศที่จะเป็นในรูปแบบดิจิตอล คือ นำไอทีเข้ามาช่วยและทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น ถือสมาร์ทไทยแลนด์เบื้องต้นที่จะได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม” รมว.ไอซีทีกล่าว

สำหรับการดำเนินการของ สรอ.นั้น  ได้รับงบประมาณประจำปี 2555 กว่า 1,000 ล้านบาท มีหน้าที่หลักในการประสานกับหน่วยงานรัฐอื่นที่ไม่สามารถลงทุนระบบโครงข่ายได้เอง ให้เข้ามาใช้และนำข้อมูลมรรวมไว้ที่หน่วยงานกลาง  ซึ่งจะช่วยประหยัดงบลงทุนด้านโครงข่ายของประเทศได้สูงถึง 40% และทำให้การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐทำได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐได้

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสรอ. กล่าวว่า  การที่ไทยต้องเร่งปรับตัวบริการด้านต่างๆให้รวดเร็วมากขึ้นนั้น โดยเฉพาะการใช้งานสมาร์ทการ์ดเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี  เพราะปัญหาที่พบขณะนี้ คือ  บริการของภาครัฐที่มีอยู่ 800 บริการ มีการใช้งานเพียง 1% เท่านั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า  บริการที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์และความต้องการของประชาชน  ดังนั้น สรอ.จึงต้องปรับปรุงและเชื่อมข้อมูลต่างๆ ให้เร็วที่สุด  

อย่างไรก็ตาม โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสรอ.นั้น กำลังถูกคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ตรวจสอบการใช้งบ  เพราะเห็นว่าโครงการนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้น จึงเหมือนการใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นของกระทรวงไอซีที  เพราะสิ่งที่ไอซีทีควรให้ความสำคัญ คือ  การเร่งกระจายโครงข่ายพื้นฐานให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด แต่ไอซีทีก็ยังไม่สามารถทำได้ดี

 

ข่าวอื่นๆ