logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ประมงนราฯเตือนเกษตรเตรียมการรับมืออุทกภัย

ประมงนราฯเตือนเกษตรเตรียมการรับมืออุทกภัย

22 ตุลาคม 2559

นราธิวาส-ประมงจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับการรับมืออุทกภัยลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังเสริมคันบ่อให้สูงขึ้น

นราธิวาส-ประมงจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับการรับมืออุทกภัยลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชังเสริมคันบ่อให้สูงขึ้น

นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในช่วงเดือนต.ค.ถึงม.ค.ของทุกปีเป็นช่วงมรสุมของฝั่งอ่าวไทย และเกิดอุทกภัยทำให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสียหาย สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมตัวทั้งก่อนน้ำท่วม และระหว่างน้ำท่วมรวมถึงให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

"ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดนำมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อ กระชัง ให้น้อยลง ปรับปรุงเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่ท่วมในปีที่ผ่านๆมาตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิ  อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ไว้ให้พร้อม และวางแผนการขนย้ายสัตว์น้ำ ไปแหล่งน้ำสำรองหากทำได้.