posttoday

หมออุบลฯสาธิตล้างส้วมเน้นสะอาดรับสงกรานต์

01 เมษายน 2559

อุบลราชธานี-รองปลัดสธ.นำทีมผู้บริหารเขตสุขภาพที่10รณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์เน้นความสะอาดเพื่อนักท่องเที่ยว

อุบลราชธานี-รองปลัดสธ.นำทีมผู้บริหารเขตสุขภาพที่10รณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์เน้นความสะอาดเพื่อนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่1เม.ย.59 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ที่โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ญ.ประนอม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ปี 2559 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้สถานบริการ และหน่วยงานต่างๆ ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ หากทำความสะอาดไม่ดีอาจกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้กับผู้ใช้บริการได้ 

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กล่าววว่า  ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เม.ย.2559ในสถานที่สาธารณะทุกแห่ง เพื่อรักษาสุขอนามัยและพร้อมให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า จุดอันตรายของห้องส้วมที่สำคัญที่ตรวจแล้วพบเชื้อโรคมากที่สุด คือ สายฉีดชำระ พบเชื้อ 85% พื้นห้องส้วม 50% โถส้วมนั่งราบ 31% กลอนประตู 27% พวกเราต้องแจ้งแม่บ้าน ผู้ดูแลประจำให้รู้ และทำความสะอาดให้ถูกต้อง  สาธิตการล้างส้วมให้สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ต่อไป.