posttoday

"เรียนดี-กีฬาเด่น" บัวขาวสุดฟิต รับปริญญาเอก หลังชกเสร็จ

04 ธันวาคม 2566

บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกมวยไทย ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร หลังเสร็จศึกหนักกับคู่ชกอย่าง นายาเนช ไอมาน ในศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ และเป็นปริญญาใบที่ 4 ในชีวิตของบัวขาวด้วย

หลังจากจบศึก ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์(RWS : Legend of Rajadamnern) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 66 ที่บัวขาว บัญชาเมฆ เอาชนะคะแนนเหนือ นายาเนช ไอมาน คู่ปรับเก่าเชื่อสายสเปน ทิ้งทวนการชกมวยคิกบ๊อกซิ่งในไทยไปอย่างยิ่งใหญ่
"เรียนดี-กีฬาเด่น" บัวขาวสุดฟิต รับปริญญาเอก หลังชกเสร็จ

ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค.66 นักชกฉายา "ดำ ดอท คอม" สุดฟิต ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ป.เอก) สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา ณ อาร์แบค อารีน่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อทันที

"เรียนดี-กีฬาเด่น" บัวขาวสุดฟิต รับปริญญาเอก หลังชกเสร็จ "เรียนดี-กีฬาเด่น" บัวขาวสุดฟิต รับปริญญาเอก หลังชกเสร็จ

นับเป็นปริญญาใบที่ 4 ในชีวิตของนักมวยจาก จ.สุรินทร์ แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้เขาได้มาแล้ว 3 ใบนั่นคือ

- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชาทานปริญญาบัตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา( วท.ม )มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตร (ปร.ด)ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

และใบล่าสุดคือ 

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตร
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ :  (การจัดการกีฬา) Honorary Doctorate of Arts (Sport Management) D.A. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปี 2565 
บัวขาวสมัยรับปริญญาใบที่ 1 และ 2 กับปริญญาใบที่ 3 ปริญญาใบที่ 4

"เรียนดี-กีฬาเด่น" บัวขาวสุดฟิต รับปริญญาเอก หลังชกเสร็จ