posttoday

ททท.ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถไฟไทย

06 พฤศจิกายน 2566

ททท. ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์สองข้างราง กับโครงการ “The story of Railway Journey นักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟไทย เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ททท. จัดเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่ร่วมค้นหาช่วงเวลาแห่งชีวิตที่เต็มเปี่ยม – Exploring the Meaningful Experience” ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับตัวแทนพันธมิตรของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละมิติ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

นายพล เวชการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ด้านปฏิบัติการ คุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เลขาธิการสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และนายจิรายุ ลิ่มจินดา ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มจัดทริปเที่ยว ทริปไนซ์เดย์ (TripNiceDay) ร่วมจุดประกายความคิดและต่อยอดประสบการณ์ท่องเที่ยว
ททท.ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถไฟไทย

ในงานเดียวกัน ททท. ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย แพลตฟอร์มจัดทริปเที่ยว ทริปไนซ์เดย์ (TripNiceDay) เพจทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมึน เพจการท่องเที่ยวเชิงไฉไล บริษัท มาสเตอร์แพลน จำกัด และบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด เพื่อสนับสนุนการเปิดพื้นที่ให้เหล่านักท่องเที่ยวมืออาชีพร่วมสร้างสรรค์ และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟแบบไม่จำกัดไอเดีย ภายใต้ โครงการ The story of Railway Journey “เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” 

ททท.ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถไฟไทย

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเสนอผลงาน เพื่อผลักดันการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผ่านการเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ เช่น รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ ไปยังชุมชนในพื้นที่ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างทั่วถึงต่อไป

สำหรับโครงการ The story of Railway Journey “เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ได้เปิดรับสมัคร และคัดเลือกนักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง จากทั่วประเทศ จำนวน 10 ทีม (ทีมละ 2 คน) ผ่านเข้าร่วม การแข่งขันเฟ้นหา “สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟ โครงการ The story of Railway Journey “เที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง” ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว และออกแบบสร้างสรรค์สื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 แสนบาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ททท.

ททท.ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถไฟไทย
 

ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศของโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.66  มี 10 ทีม ที่ผ่านเข้ามานำเสนอการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยรถไฟต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีผล การแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศสุดยอดนักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง ได้แก่ ทีม Touch And Go รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Freeland รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมเปรี้ยวกับป้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม The Couple และทีมสับราง team รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมกันนี้ 10 ทีม นักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ราง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

ททท.ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถไฟไทย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566 ททท. มุ่งพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) ที่เปี่ยมคุณค่า และความหมาย (Meaningful Travel) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y-Z และวัยทำงาน ททท. จึงมีแนวคิดผลักดันการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนด้วยระบบคมนาคมขนส่ง ที่สามารถเชื่อมโยงและสร้างการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเล็งเห็นประโยชน์ของการต่อยอดการท่องเที่ยวโดยรถไฟซึ่งมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านช่วงเวลาระหว่างทางด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับรถไฟ สะท้อนความหมายที่แท้จริงของการเดินทางได้เป็นอย่างดี

ททท.ปลุกพลังท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถไฟไทย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ผลงานเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรม การท่องเที่ยวของนักเที่ยวทั้ง 10 ทีมนักเที่ยวแบบสับ (จับเรื่อง) ได้ที่ เว็บไซต์ www.therailwayjourney.com และแฟนเพจเฟสบุ๊ก The story of Railway Journey