posttoday

โพสต์ทูเดย์ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียมในงาน Equity for All

25 สิงหาคม 2566

‘ความแตกต่างหาใช่เหตุผลที่จะทำให้มนุษย์ไม่เสมอภาคกัน’ โพสต์ทูเดย์ส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมในงาน Equity for All เพราะทุกคนเท่ากัน ร่วมกับพันธมิตร องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2566 ) โพสต์ทูเดย์และเครือเนชั่นกรุ๊ป ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานเสวนา Equity for all #เพราะทุกคนเท่ากัน ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และประกาศจุดยืนที่จะสนับสนุนความหลากหลายและเท่าเทียมร่วมกัน

 

คณะผู้บริหารเนชั่นกรุ๊ป โพสต์ทูเดย์ วิทยากรจากองค์กรชั้นนำ และภาคประชาสังคม

 

ในการนี้คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนชั่น กรุ๊ป ให้เกียรติเปิดงาน โดยกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางเครือเนชั่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับองค์กร สังคม และระดับประเทศ เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเอง และล้วนมีบทบาทในการพัฒนาสังคมของเราให้น่าอยู่ขึ้น

 

“ ธรรมชาติล้วนสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ รูปลักษณ์ภายนอก ความสมบูรณ์ของร่างกาย ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ความแตกต่างหาถือเป็นเหตุผลที่จะทำให้มนุษย์ต้องไม่เสมอภาคกัน เราไม่ควรนำเรื่องความแตกต่างมาเป็นเกณฑ์แบ่งแยกมนุษย์ และแบ่งแยกชนชั้นของคน”

 

โชว์เปิดงานจากไจ๋ ซีร่า

 

เครือเนชั่นได้มีนโยบายต่อการจ้างงานอย่างเสมอภาคภายในองค์กรภายใต้ชื่อ Equal Employment Opportunity (EEO) เพื่อลดความลดเหลื่อมล้ำในการทำงาน และเพื่อสร้างความเป็นเอกภาคและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป

 

ทั้งนี้  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวถึงนโยบายของภาครัฐต่อประเด็นความหลากหลายและเท่าเทียม  ก่อนจะเข้า Session การเสวนา ซึ่งประกอบด้วย ส่วนแรกคือ Equity & Diversity ขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่  เป็นโอกาสให้ผู้บริหารจากหลายองค์กรชั้นนำของไทยเข้ามาแชร์บทเรียนขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้านความหลากหลายและเท่าเทียม ทั้งในด้านวัฒนธรรม สวัสดิการ และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสังคม  ส่วนที่สองคือส่วนของ Inspired Talk เพราะความหลากหลายไม่ใช่แค่เพศ ซึ่งมีแขกรับเชิญ อินฟลูเอนเซอร์ และนักขับเคลื่อนสังคมในกลุ่มทั้ง LGBTQIA+ และผู้พิการ มาแชร์ประสบการณ์ชีวิต เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และตัวแทนชุมชนความหลากหลายเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

 

กิจกรรมร่วมสนุกก่อนเริ่มงาน