posttoday

ชวนปชช.เที่ยวพระบรมมหาราชวังช่วงสงกรานต์

11 เมษายน 2566

รองโฆษกรัฐบาลเชิญชวนประชาชน เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย เพื่อความเป็นสิริมงคล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565  ดังนี้

วันที่ 13 – 14 เมษายน 2566 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตามปกติ และสามารถเข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา  16.00 น.

วันที่ 15 เมษายน 2565 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา (งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน)

ทั้งนี้ สำหรับการแต่งกาย โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง 

พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้เล่นน้ำด้วยความสุภาพ เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด