posttoday

เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์

02 เมษายน 2566

หลังเชียงรายประสบวิกฤตปัญหาหมอกควัน ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจึงร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแสดงการบินโดรนแปรอักษรแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องการหยุดเผา

เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กในขณะนี้ ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแสดงการบินโดรนแปรอักษรเพื่อเป็นการแสดงทางสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องให้ ช่วยกันหยุดเผาที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การแสดงการบินโดรนแปรอักษร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ โดรนแปรอักษร และการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน

เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์

สำหรับ การแสดงบินโดรนแปลอักษรนั้นประกอบด้วยการแสดงทั้งหมด 12 ชุด ประกอบด้วย อักษรปักหมุดเชียงราย อักษรเซฟภาคเหนือ อักษรโปรดหยุดเผา ภาพอักษรเราหายใจไม่ออก ภาพอักษรเราเเสบตา ภาพอักษรเราเจ็บคอ และภาพเเมส

เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์

ขณะที่การแสดงโดรนแปลอักษรในครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาชมเป็นอย่างมาก

เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์ เชียงรายร้องหยุดเผา บินโดรนแปรอักษรเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์