posttoday

ยอดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งวันแรก ทะลุ 500 ล้านบาท

01 เมษายน 2566

กระทรวงการคลัง เผย ยอดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งวันแรกเกิน 500 ล้านบาทแล้ว โดยหลักๆมาจากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านธงฟ้า

การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรก ณ เวลา 12.00 น. มีจำนวนกว่า 519.52 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิ์ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์ ในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในวันแรก (1 เม.ย.66) สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 (ผู้มีสิทธิฯ) จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย เป็นไปอย่างราบรื่น

ยอดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งวันแรก ทะลุ 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นครั้งแรก ของประชาชน ที่จะมีการใช้สิทธิ์ สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบกับเป็นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้เปิดให้บริการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) ในช่วงวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรณีผู้มีสิทธิ์ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center โทร. 02 109 2345

รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  หรือ https://welfare.mof.go.th

ยอดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งวันแรก ทะลุ 500 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และปรับปรุงแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ให้เป็นรุ่น (version) ปัจจุบัน
เพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านอุปกรณ์
เครื่อง EDC สามารถปรับปรุงระบบให้เป็น version ปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” สามารถปรับปรุงระบบให้เป็น version ปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พบปัญหาในการปรับปรุงระบบให้เป็น version ปัจจุบัน รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า (Merchant Call Center) โทร 02 111 1111 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง