posttoday

CAL Forum 2 ผนึกกำลังผู้นำทุกภาคส่วน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

18 มีนาคม 2566

วราวุธ ศิลปอาชา ย้ำบนเวที CAL Forum 2 ซึ่งรวมผู้นำทุกภาคส่วนหารือและแสดงเจตนารมณ์การดำเนินงานเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อนต้องลงมือทำทันที พร้อมส่งต่ออนาคตให้คนรุ่นต่อไป

CAL Forum 2 ผนึกกำลังผู้นำทุกภาคส่วน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับผู้นำ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 2” หรือ CAL Forum #2 ที่ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับเข้าร่วม จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน พร้อมสื่อสารสู่สังคมไทย และต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไทยและโลกกำลังเผชิญ

CAL Forum 2 ผนึกกำลังผู้นำทุกภาคส่วน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้กล่าวว่า เวที CAL Forum ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (2021) มีขึ้นเพื่อหารือกับเหล่าผู้นำ ทั้งผู้นำภาครัฐ เอกชนและธุรกิจ เข้ามารวมตัวกัน เพื่อคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การผลิต การลงทุน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีและสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น เวทีนี้จะเป็นการแชร์ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เสนอแนะและส่งต่อความยั่งยืนไปยังผู้ร่วมลงทุนได้ด้วย

 

 

CAL Forum 2 ผนึกกำลังผู้นำทุกภาคส่วน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปิดท้ายว่า เวทีCAL 2 เป็นรุ่นที่มีความสำคัญ ต่อยอดมาจาก CAL 1 และจะดป็นต้นทางไปยัง CAL 3 ทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ มารวมตัวกันไม่ใช่เรื่องง่าย เราพูดกันมาตลอด

ผมพูดมาหลายสิบครั้ง ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องสำเร็จในปี 2050 Net Zero 2065 แต่การทำงานจริง การพลิกประเทศไทยไปยังเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนต้องมีความรู้ IUU Fishing เรื่องของการประมงในเขตน่านน้ำ ไทยก็ถูกนานาชาติเตือน

แต่ Climate Change ยังไม่มีใครแบนเราได้ว่าเราต้องทำแบบนู่นแบบนี้ แต่ภัยธรรมชาติต่างหากที่กำลังส่งสัญญาณเตือนให้เรา ดังนั้น ความร่วมมือในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การพูดไปเปล่า กลับจากเวทีนี้ก็ไปนอน ไปทานข้าวสบายใจ ถ้าเป็นอย่างนั้น มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้น ต้องลงมือทำกันวันนี้และเดี๋ยวนี้เลย เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป

CAL Forum 2 ผนึกกำลังผู้นำทุกภาคส่วน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม