posttoday

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา

29 ธันวาคม 2565

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศทั่วไป

29 ธันวาคม 2565

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย รวมถึงระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องสภาพอากาศแห้งในระยะนี้
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

 

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย

00:00 น. วันนี้ ถึง 00:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนบางแห่ง 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า 
อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

 

ภาคตะวันออก

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า  
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
ส่วนมากบริเวณจังหวัด สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

เมฆบางส่วน
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า 
อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.