posttoday

สุวัจน์ ปลื้มละครเวที ย่าฉันท่านชื่อโม สร้างกำลังใจ ทำดี รักชาติบ้านเมือง

29 ตุลาคม 2565

“สุวัจน์”ร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ครบ 195ปี คล้ายวันสถาปนาคุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี ปลื้มละครเวที “ย่าฉันท่านชื่อโม” สร้างกำลังใจ ทำดี รักชาติบ้านเมือง

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดง แสง สี  เสียง วันคล้ายวันสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็น “ท้าวสุรนารี” ครบรอบ 195 ปี ละครเวที “ย่าฉันท่านชื่อโม” ตอน “หลานกูชื่อบุญเหลือ” สงครามวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

นายสุวัจน์ กล่าวว่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็น”ท้าวสุรนารี” ( 30 ตุลาคม 2370) เป็นวันที่ชาวโคราชภาคภูมิใจ เพราะเป็นวันที่ "ในหลวงรัชกาลที่ 3" ทรงสถาปนา "คุณหญิงโม" ให้เป็น "ท้าวสุรนารี" และเป็นวันครบรอบ 195 ปี จึงได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองให้มีการแสดง แสง สี เสียง ละครเวที “ย่าฉันท่านชื่อโม” ตอน “หลานกูชื่อบุญเหลือ” สงครามวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นการแสดงออกถึงวีรกรรมของคุณย่าโม ท่านท้าวสุรนารี ในการรักษาชาติบ้านเมือง เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง ในการห่วงแหนแผ่นดิน ห่วงแหนประเทศ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราผูกพันระลึกถึงคุณงามความดีที่คุณย่าได้สร้างเอาไว้ 

“ทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําความดี มีกําลังใจที่จะรักชาติบ้านเมืองกัน เป็นเรื่องที่ดี และยังมีการส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรม การแสดง soft power ของจังหวัดนครราชสีมาด้วย ผู้แสดงทุกคนก็ตั้งใจ ตั้งใจมุ่งมั่นกันมากๆ ต้องให้ตุ๊กตาทองทุกคน” นายสุวัจน์ กล่าว

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังได้มีการประกวดวงดนตรีสากลของเยาวชนในพื้นที่ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท และวงที่ชนะจะได้ร่วมเป็นวงเปิดให้กับศิลปินภายในงานอีสานม่วน มิวสิค เฟสติวัล ตอน “สัญจรเมือง” และการแสดงจากศิลปินดังมากมายอาทิครูเต้ย อภิวัฒน์ ลำไย ไหทองคำ เป็นต้น รวมทั้งได้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 60 ร้านค้า

โดยไฮไลท์ของงานคือ การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ภาพและเสียงแห่งประวัติศาสตร์ Elegant Pictures Light&Sound เรื่อง "ย่าฉันท่านชื่อโม" ชมฟรี ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.ณ หอประชุมฯ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล