posttoday

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

19 มกราคม 2565

ชวนชมงานศิลป์จากคนที่มีใจรักพลังงาน จากที่สุดผลงานกิจกรรมประกวดโครงการ “หลงรักพลังงาน” โดยกระทรวงพลังงาน ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

ประกาดผลสุดยอดผลงานศิลปะโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเฟ้นหาสุดยอดผลงาน 64 รางวัล ในผลงานที่ส่งเข้าร่วมกว่า 600 ชิ้น รวมรางวัลมูลค่ากว่า 1,120,000 บาท พร้อมชวนชมจัดนิทรรศการภาพวาด “หลงรักพลังงาน” ที่สามารถเข้าชมได้ บริเวณวีรันดา ฮอลล์ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคม 2565

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรวมจำนวน 64 รางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ณ เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) บริเวณวีรันดา ฮอลล์ กรุงเทพฯ

“กระทรวงพลังงาน ได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว กระทรวงพลังงานยังคงต้องการให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานจากการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ โดยในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “หลงรักพลังงาน” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้จินตนาการในการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานที่ ตัวผู้ประกวดเองได้เห็นหรือได้เข้าถึงการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ และก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่าปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 619 ผลงาน แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ให้ความสนใจด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งนอกจากกระทรวงพลังงานจะยังคงมีการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจรูปแบบการใช้พลังงานที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้ อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของกระทรวงพลังงานที่จะยังคงเน้นย้ำ คือ การส่งเสริม จัดหา พัฒนา ทางเลือกของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการจัดประกวด ในครั้งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงาน และจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปในปีหน้าอีกด้วย” นางเปรมฤทัย กล่าว

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

สำหรับคณะกรรมการในการตัดสินประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร นายสมภพ บุตรราช ศิลปินอิสระ นายประทีป คชบัว ศิลปินอิสระ นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และนายประครอง สุวงทา หัวหน้ากลุ่มสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

โครงการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเปิดรับผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564 มีประชาชนจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 619 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 201 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. 242 ผลงาน ระดับอุดมศึกษาและปวส. 69 ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป 107 ผลงาน

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

นายบรรหาร ประมาณ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า “เคยเข้าประกวดวาดภาพกับกระทรวงพลังงานครั้งแรกตอนมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วก็หายไป 8 ปี กลับมาประกวดอีกครั้ง แนวคิดก็เปลี่ยนไป อยากนำเสนอเรื่อง community mall energy คือเป็นชุมชนพลังงานทางเลือก ที่ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทางเลือกและพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาทำ 20 ชั่วโมง เป็นการ Paint ที่มีมิติ เพราะเป็น pop up ใช้สีอะครีลิคและสีไม้ เสน่ห์ของศิลปะคือสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนสนใจ สัมผัสง่าย หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยให้คนรุ่นใหม่หลงรักพลังงานได้”

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

ยลโฉมผลงานจากเหล่าคนหลงรักพลังงาน ปีที่ 8

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาด “หลงรักพลังงาน” สามารถเข้าชมได้ที่ บริเวณวีรันดา ฮอลล์ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย