posttoday

อัปเดต skills ที่คนทำงานต้องรู้ในปี 2021

24 ธันวาคม 2563

เตรียมตัวอัปเดต Hard Skills - Soft Skills เหล่านี้ไว้ อุ่นใจในการทำงานตลอดปี 2021

จากการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทและนายจ้างในปี 2021 พบว่าพนักงานที่พวกเขาจ้างอยู่ประมาณ 80% ขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่ต้องการ ซึ่งสิ่งที่บริษัทตอนนี้กำลังต้องการมากที่สุดก็คือ ทักษะใหม่ๆ ดังนั้น สิ่งที่นักศึกษาจบใหม่และคนทำงานต้องเรียนรู้ในตอนนี้คือ การโฟกัสไปที่ ‘hard skills’ และ ‘soft skills’ ที่เป็นที่ต้องการในอนาคต การเรียนในมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอีกต่อไป ถ้าคุณกำลังมองหาทักษะใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนโยกย้ายงาน skills เหล่านี้คือสิ่งที่นายจ้างกำลังมองหา

 

อัปเดต skills ที่คนทำงานต้องรู้ในปี 2021

Hard Skills

UX Design หลายคนน่าจะเคยได้ยินอาชีพ UX/UI Designer กันมาบ้างแล้ว ซึ่งในปีนี้และอนาคตข้างหน้า ทักษะ UX Design ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ อาชีพ UX Designer จะคอยออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะออกแบบให้ใช้งานง่ายและลื่นไหลที่สุด รวมไปถึงออกแบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งเว็บ แอปพลิเคชั่น และโมบาย แอปพลิเคชั่น ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า ดีไซน์นี้จะนำไปใช้งานจริงได้ไหม

Scientific Computing ทักษะการคำนวนทางวิทยาศาสตร์ ต้องได้รับการจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกร หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะนี้มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงสามเท่า หลายบริษัทมีความต้องการมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลแมชชีน เลิร์นนิ่ง, สถิติประยุกต์ และการวิเคราะห์ด้วยบิ๊ก ดาต้า

การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Reasoning) คือทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแปร การแตกแยกปัญหาใหญ่ออก และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด แก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กลายเป็นอีกทักษะที่หลายองค์กรต้องการและขาดไม่ได้ ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น องค์กรที่นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้แข่งขันรายอื่นๆ

การตัดต่อวิดีโอ (Video production) อีกหนึ่งทักษะ hard skill ที่บางคนอาจมองว่า เป็นงานอดิเรกเสียด้วยซ้ำ คือทักษะการตัดต่อ ตลอดจนการถ่ายทำวีดีโอให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค ปัจจุบันการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อ จากข้อความ รูปภาพ เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วิดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญที่บริษัทกำลังให้ความสนใจ ทำให้ทักษะการตัดต่อวิดีโอ เป็นที่ต้องการมากในตลาดเช่นกัน

Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning Engineers Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ให้คอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมและความสามารถคล้ายมนุษย์ คิดเองได้ และเรียนรู้ที่จะฉลาดได้ด้วยตัวมันเอง AI นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานเพื่อมนุษย์โดยดำเนินการอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเป็นไปได้ในความผิดพลาดทักษะความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาด เพราะปัจจุบัน AI ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ในหลายตำแหน่งงาน ช่วยลดปัญหา และต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI กับงานได้ จึงได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก

อัปเดต skills ที่คนทำงานต้องรู้ในปี 2021

Soft Skills

ความฉลาดทางอารมณ์ เว็บไซต์นิตยสารฟอร์บส์รายงานว่า ทักษะความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในลำดับต้นๆ ของลิสต์ทักษะสำคัญที่นายจ้างต้องการ หากคุณมีความสามารถในการตระหนักรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้ดี ก็จะทำให้สำรวจความซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่ทำงานได้ดีขึ้น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้เหมาะสม มีคนรัก มีทัศนคติที่ดีเวลามีปัญหา ทำให้คนกลุ่มนี้อยากจะพัฒนาตัวเองต่อ และความก้าวหน้าก็จะตามมา

ศักยภาพในการแก้ปัญหา การแก้ไขปัญหาอาจจะดูเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว แต่ทักษะการแก้ปัญหาที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือ ต้องเป็นการแก้ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีความเข้าใจในปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ดี การตอบคำถามของผู้สมัครงานจะพิสูจน์นเบื้องต้นได้ว่า ในสภาวะเฉพาะหน้าที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั้น ผู้สมัครคนนั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนได้หรือไม่อย่างไร

ความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า บริษัทจำนวนมากต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาต่อยอด-ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและใช้งานได้จริง ซึ่งหลายบริษัทยืนยันว่า ทักษะนี้ยังคงโดดเด่นและเป็นที่ต้องการอยู่

การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิพากษ์คือต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ปัญหาทุกอย่างไม่มีขาวและดำเสมอไป คนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ได้จะเข้าใจวิธีวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่มีก่อนจะตัดสินใจทำอะไร จึงไม่ต้องแปลกใจหากนายจ้างมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถระดับสูง ในการแก้ไขปัญหาซับซ้อน

การเจรจาต่อรอง นอกจากการมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์แล้ว ทักษะที่ต้องมีอีกอย่างเพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ก็คือ บริษัทจะต้องมีพนักงานที่มีทักษะเจรจาต่อรองที่ดี เพราะทักษะนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์ เครื่องจักรยังไม่สามารถมาทดแทนได้ ฉะนั้น พนักงานควรฝึกเทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ อย่างการเตรียมฝึกพูด วางแผนกลวิธีโน้มน้าวใจ สร้างความน่าเชื่อถือ แสดงข้อมูลให้มาก และเรียนรู้ที่จะปรับกลยุทธ์การเจรจาเฉพาะหน้าได้ทุกเมื่อด้วย

ที่มา : https://online.maryville.edu/blog/2020-skills/