posttoday

สิทธัตถะน้อยแห่งอิตาลี

14 พฤษภาคม 2560

ใครเคยคิดบ้างว่า วันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะได้ไปเจริญงอกงามในทางตะวันตก ที่สำคัญผมเคยลองทบทวนดูถึงเหตุผล

โดย...ราช รามัญ

ใครเคยคิดบ้างว่า วันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะได้ไปเจริญงอกงามในทางตะวันตก ที่สำคัญผมเคยลองทบทวนดูถึงเหตุผลที่ทำให้ฝรั่งยอมรับพระพุทธศาสนา ข้อแรกเลยคือ พระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ในทุกมิติ และมีบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็ก้าวเข้าไปไม่ถึงร่วมอยู่ด้วย

ผลของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทุกอย่างล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงก็เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ระหว่างทางที่ปฏิบัติอาจพบเจอบางเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จากการปฏิบัติอันยากจะอธิบายได้ หรืออาจจะกล่าวว่า เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผล ในคำพูดของการสื่อสารแบบมนุษย์สามัญ

การศึกษาพุทธของฝรั่ง เขาไม่ได้ศึกษาแบบความเชื่อและความศรัทธาแบบคนไทย และเรื่องของความเชื่อดูเหมือนจะถูกปฏิเสธทิ้งอย่างสิ้นเชิงด้วย เนื่องจากเขาเน้นไปทางปัญญา การศึกษาพุทธเขาเริ่มจากการอ่าน วิเคราะห์แบบลงลึกถึงรากของคำสอน ไม่ใช่ฟังแค่จากปากพระหรือคนที่มีความรู้ทางด้านธรรมะเพียงอย่างเดียวแล้วก็เชื่อ

สิทธัตถะน้อยแห่งอิตาลี สิทธัตถะน้อย กับบิดา และผู้เขียน

กลับกันเขาอาศัยการเรียนรู้ สังเกต เทียบเคียงกับความเป็นธรรมชาติทั้งปวงหลากหลายอย่าง เคยถามฝรั่งคนหนึ่งว่า เชื่อไหม...ที่บอกว่าวันวิสาขบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้ในวัย 35 ปี ก็เป็นวันเดียวกับวันที่ประสูติ และผ่านไปอีก 45 ปี ก็ปรินิพพาน ซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่ประสูติและตรัสรู้

เขาตอบกลับมาทันทีเลยว่าเชื่อ...โดยใช้คำพูดว่า “มันคือความจริง”

โดยเขาบอกว่า ได้เคยศึกษาแล้วว่าเป็นตามนั้นจริง เพราะเมื่อได้นำเอาตำราโบราณมาเทียบเคียงทั้งในส่วนของจันทรคติและสุริยคติปรากฏว่า โอกาสการเวียนมาซ้ำกันในช่วงอายุคนหนึ่งคนที่มีอายุถึง 80 ปี มีโอกาสที่วันเดือนจะมาซ้ำกันได้อย่างมาก

เขาศึกษากันแบบนี้ ไม่ใช่พอได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อโดยทันที ดังนั้นฝรั่งจึงศึกษาพุทธด้วยปัญญา ไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อ ไม่ใช่เพียงแค่ความศรัทธา ทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องในมุมที่ขลังศักดิ์สิทธิ์เขาปฏิเสธทุกรูปแบบ โดยกล่าวว่า มันเป็นเพียงแค่ความเชื่อล้วนๆ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจภายใน ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมีความรู้ ไม่ใช่ความจำความเชื่อศรัทธา

สิทธัตถะน้อยแห่งอิตาลี

เหมือนเคยมีคนพยายามถามผมว่า มีความนับถือหลวงพ่อรูปใดในประเทศ ผมได้แต่ตอบไปว่า...ในเมืองไทยผมเคารพนับถือทุกรูป แต่ที่เรียกว่าศรัทธาเลยก็มีเพียงรูปเดียว คือ หลวงพ่อพุทธทาสเท่านั้นเพราะคำสอนของท่านเน้นปัญญา ไม่มีเรื่องอื่นใดเข้ามาเจือปนเลยแม้แต่น้อย แม้จะเคยพบกับท่านในช่วงปลายของชีวิตหลวงพ่อ แต่ก็คุ้มค่าและมีอรรถรสแห่งธรรมนัก

หลวงพ่อทำให้ผมเข้าใจถึง ต้นทาง ระหว่างทาง และเป้าหมายที่สุดทาง ของการศึกษาธรรมอย่างแท้จริง ยากนักที่พระรูปอื่นใดในเมืองไทยจะเสมอเทียบท่านได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยอมรับจากเวทีโลก

เหมือนกับที่ไปอินเดียคราหนึ่ง ได้พบครอบครัวฝรั่งที่เป็นสัมมาปฏิบัติ เป็นชาวอิตาลี เดินทางมาประเทศอินเดียศึกษาพุทธไม่เพียงเท่านั้น เขาเดินทางไป 4 สังเวชนียสถาน ด้วยการเดิน เดินจนครบ 4 ที่ เขาเดินสองคนกับลูกชายของเขาวัย 10 ขวบ ที่มีชื่อว่า สิทธัตถะ

ได้ถามสิทธัตถะว่า...มาเดินทำไม เขาบอกว่าพ่อเขาพาเดิน เดินเพื่อให้เข้าใจในความเป็นมนุษย์ ความเป็นคน และได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงว่าชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไม พ่อบอกเขาว่า พระพุทธศาสนาสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หมดให้กับหัวใจของเรา

สิทธัตถะน้อยแห่งอิตาลี โค้ชชิ่ง วิถีพุทธ

ชอบศาสนาพุทธมาก เพราะคนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นคนที่มีความกรุณามีความเมตตา และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน นั่นคือพุทธแท้ จะเป็นแบบนั้น ไม่แกร่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันและกัน อภัยให้กัน

ดูเหมือนว่าสิทธัตถะจะได้รับความรู้ความคิดอิทธิพลมาจากพ่อของเขาอย่างสูง และเป็นอิทธิพลที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำ ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความเชื่อเป็นตัวนำ

การสนทนาธรรมโดยมาก ผมจะใช้หลักของการโค้ชชิ่งเข้ามาร่วมด้วย แต่เป็นในรูปแบบวิถีพุทธ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการและสิ่งที่เขาสื่อสารได้ดี ที่สำคัญกระบวนการแบบการโค้ชชิ่งวิถีพุทธนี้สามารถนำเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าในยามที่เราสนทนากับผู้อื่น หรือต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลดล็อกทางความคิดอะไรบางอย่าง จากสนทนาธรรมกับชาวตะวันตกบ่อยครั้ง การวางทิฐิของตัวเราเองลงได้นั้น ทำให้เราได้พบอะไรมากมายในการสนทนาและข้อมูลใหม่ๆ เสมอ หลายๆ องค์กรในเมืองไทยทุกวันนี้ต่างก็นิยมความเป็นวิถีพุทธมากขึ้นในด้านจิตใจ

ฝากข่าวว่าครับ ที่ผมจัดอบรมโค้ชวิถีพุทธ วันที่ 20-21 พ.ค.นี้ ท่านใดสนใจติดต่อที่ เฟซบุ๊ก ราช รามัญหรือที่ Line : nop12111 หรือโทร.08-1445-9642 (มีค่าลงทะเบียน) รับจำนวนจำกัด