New Normal กับความอยู่รอดเมื่อเกิดวิกฤติ

วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 10:20 น.
New Normal กับความอยู่รอดเมื่อเกิดวิกฤติ
รับมือกับปัญหาไวรัสโควิด-19 เชิงองค์รวม : New Normal ภาวะองค์รวม ความคิดสร้างสรรค์ ความอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ช่วงการระบาดไวรัสโควิค 19 ได้มีการนำศัพท์คำว่า New Normal มาใช้อีกครั้ง หลังจาก Bill Gross ชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ใช้อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอเกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี 2007-2009

ราชบัณฑิตยสภา ได้ให้ความหมายของคำว่า New Normal ว่าคือความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จนเป็นความปกติใหม่

ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล จากสถาบันอินทรานส์ Hipot-การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน เผยว่า โดยปกติแล้วการปรับตัวขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจจะมีรูปแบบที่ชัดเจนกล่าวคือ มันมีช่วงการเติบโต แล้วก็เกิดฟองสบู่ เมื่อฟองสบู่แตก ก็เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ แล้วสักกพักก็กลับมาฟื้นตัวได้เป็นปกติอีก แต่การระบาดของไวรัสโควิด 19 นี้ มันรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลกในทุกมิติของการดำรงชีวิต และเพื่อความอยู่รอดทุกภาคส่วนจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่กลายเป็น New normal

การปรับตัวดังกล่าว เราสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยแนวคิดภาวะองค์รวมกล่าวคือ สรรพสิ่งมีความเป็นองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบยกตัวอย่าง กาแฟร้อนเอสเพรสโซ่ มันมีความเป็นองค์รวม เพราะเกิดจากการเชื่อมโยงของผงกาแฟ ครีม น้ำตาล และน้ำร้อน รสชาติและความหอมที่กำหนดราคาของมันเกิดจาก 2 ปัจจัยคือ องค์ประกอบทั้ง 4 และขั้นตอนการชง

เวลาคนกินนานเข้าเริ่มเบื่อ ยอดขายตก มันก็เกิดวิกฤติ (เหมือนองค์กรธุรกิจทุกวันนี้) ว่าร้านกาแฟจะอยู่รอดหรือไม่ก็เลยมีการปรับตัว ปรับสูตร โดยการเติมนมสดร้อนและฟองนม ก็เลยได้ลาเต้จากรสชาติที่เข้มข้นของเอสเพรสโซ่ ก็กลายมาเป็นกาแฟที่มีรสกลมกล่อม นุ่มนวลขึ้น ถูกใจผู้บริโภคที่ต้องการความแปลกใหม่ แรกๆ ก็สงสัยว่ามันจะอร่อยถูกปากหรือไม่ นานเข้าก็ได้รับความนิยมจนเป็นสูตรปกติไป สามารถดึงยอดขายกลับมาได้ ร้านก็อยู่รอด ทำต่อได้ลาเตจึงเป็นภาวะองค์รวมใหม่ (ที่สูงกว่าเอสเพรสโซ่) ที่มีองค์ประกอบคือฟองนมและนมสดเพิ่มเข้ามาและขั้นตอนการชงใหม่ภาวะองค์รวมใหม่นี้ก็คือ ความปกติใหม่ หรือ New Normal นั่นเอง

และเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว ก็เกิดเป็นคาปูชิโน่ โดยเอาลาเต้มาโรยด้วยผงโกโก้หรือผงอบเชย คาปูชิโน่จึงมีภาวะองค์รวมใหม่ (ที่สูงกว่าลาเต้) ที่มีรสชาติที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม เมื่อได้รับการตอบสนองอย่างดีจากลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง นานเข้าก็เลยกลายเป็นสูตรที่เคยชินซึ่งก็คือ ความปกติใหม่ หรือ New Normal อีก

ในทำนองเดียวกัน เพื่อความหลากหลาย เพื่อสร้างยอดขายให้ร้านอยู่ได้อย่างยั่งยืนฃจึงมีการปรับสูตรใหม่ โดยเอาคาปูชิโน่มาเติมด้วยช็อกโกแลตลงไป จึงได้มอคค่าที่มีรสชาติที่แตกต่างออกไปอีก ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่อีกการเกิดขึ้นของมอคค่า ก็คือ ภาวะองค์รวมใหม่ (ที่สูงกว่าคาปูชิโน่) หรือความปกติใหม่ หรือ New Normal นั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการเกิดภาวะองค์รวมใหม่ หรือ New Normal ของกาแฟมันเป็นองค์รวมซ้อนองค์รวมซึ่งล้วนมาจากการเติมส่วนผสมที่แตกต่างลงไปในของๆ เดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งขั้นตอนการปรุงหรือผลิต เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างและก็มีระดับของความเป็นปกติที่หลากหลายให้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีรสนิยมที่ต่างกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจกาแฟอย่างยั่งยืนนั่นเอง จากคนไทยทั่วไปที่ดื่มน้ำอัดลมสีต่างๆ ก็หันมาดื่มกาแฟ จนทุกวันนี้กลายเป็นความปกติใหม่ที่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

การดำเนินธุรกิจก็เช่นกัน เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น การระบาดของไวรัสโควิด 19 ทุกองค์กรก็เลยต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอด ในการปรับตัวนั้น หลักการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคือ ความเข้าใจในธรรมชาติและความหมายของการเกิดขึ้นของภาวะองค์รวม (New Normal) ที่ว่า สรรพสิ่งคือภาวะองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบภาวะองค์รวมนี้มีระดับชั้นทั้งที่สูงกว่าและต่ำกว่าตัวของมันเองภาวะองค์รวมแต่ละชั้นจะแสดงคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันที่แตกต่างกัน คุณสมบัติดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดคุณค่าของตัวมันเอง และคุณค่าดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาอีกทอดหนึ่งองค์กรที่อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาตินี้

บทความแนะนำ