10 อันดับ Soft Skill ที่มาแรงแห่งปี 2020

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 06:07 น.
10 อันดับ Soft Skill ที่มาแรงแห่งปี 2020
ตามให้ทัน พัฒนาตัวเองให้ได้ เรื่องที่คนทำงานต้องรู้ "Soft Skill" ทักษะด้านผู้คน การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้จ้างงานในปี 2020

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Udemy ได้รวบรวมข้อมูลจากอัตราคอร์สเรียนที่ถูกเรียนบนแพลตฟอร์ม และจัดอันดับขึ้นมาว่าในปี 2020 นี้ Soft Skill ไหนกำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด

  1. Growth mindset: ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวได้อยู่เสมอ
  2. Creativity: ความสามารถในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่ต่างออกไปสำหรับปัญหาเดิม
  3. Focus mastery: ความสามารถในการมุ่งจุดสนใจไปยังเรื่องๆหนึ่ง
  4. Innovation: พัฒนาไอเดียแนวคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
  5. Communication skills: ทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดข้อมูลผ่านการพูด ฟัง และสังเกต
  6. Storytelling: ความสามรถจัดระเบียบความคิด ข้อมูล และออกแบบการสื่อสารที่รวบรัด เล่าเป็นเรื่องราวได้
  7. Culture awareness: ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ ปรับตัว และรับมือกับวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมของคนที่ร่วมงานด้วยได้อย่างหลากหลาย
  8. Critical thinking: ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิณ และวิพากษ์สิ่งต่างๆ
  9. Leadership: ความสามารถในการเป็นผู้นำ และนำเสนอแนวทางให้กับผู้คนในองค์กร
  10. Emotional intelligence: ความสามารถในการควบคุม สื่อสาร และสังเกตอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น

 

ภาพ Freepik

บทความแนะนำ