Low Carbon Lifestyle ท่องเที่ยวแนวใหม่แบบไร้คาร์บอน รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 13:25 น.
Low Carbon Lifestyle ท่องเที่ยวแนวใหม่แบบไร้คาร์บอน รักษ์สิ่งแวดล้อม
ททท.ฟื้นฟูธรรมชาติแก้ปัญหาหมอกควัน PM2.5 ชวนปลูกป่า 'ห้วยฮ่องไคร้' จ.เชียงใหม่ รณรงค์เที่ยวแบบไร้คาร์บอน รักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านเทศกาลสภาพภูมิอากาศ "Climate Festival"

ภาคเหนือของประเทศไทย คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนและนักเดินทางจากทั่วโลกอยากมาปักหมุดมากที่สุด ด้วยสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ความเป็นธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนที่แฝงด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทว่า บางครั้งพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงประสบกับภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวอยู่บ้าง

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัญหาไฟป่า และ PM2.5 ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยว รายได้ครัวเรือน และปัญหาสุขภาพ โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มียุทธศาสตร์ในการจัดการมาโดยตลอด และถือเป็นสิ่งสําคัญที่มุ่งเป้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟป่า ปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 มีการสร้างการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในการดูแลธรรมชาติ พื้นที่ป่า และสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติ

ทางด้าน นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ โดยเฉพาะปัญหาจากขยะพลาสติก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากฝุ่นละอองและจากการเผาป่าที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival จึงเริ่มต้นที่เชียงใหม่เพื่อรณรงค์วิถีชีวิตคาร์บอนต่ำ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนจึงผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยงานเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival ซึ่งเป็นการผนึกกำลังจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ชนเผ่า ชุมชน ประเทศ และโลก เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการนำพาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Lifestyle และร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุกๆ ที่ที่มีโอกาส เพื่อดูดซับคาร์บอนที่แต่ละคนใช้ในแต่ละปีให้ลดลง โดยมีเป้าหมายไปที่แต่ละบุคคลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Zero Emission

โดยกิจกรรมแรกเริ่มต้นด้วยการปลูกป่าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า กิจกรรมคอนเสริต์ออนไลน์จาก 2 ศิลปินชื่อดัง วงลิปตา และวงมายด์ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และกิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเด็ด จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival เป็นเทศกาลที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรณรงค์จิตสำนึก และผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริงด้วยตนเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการปลูกต้นไม้หนี่งร้อยล้านต้นทั่วประเทศ รณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย เพื่อการมีสภาพแวดล้อมที่ดี และการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเเละเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่ บริษัทนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด Forest Heroes ผู้ใหญ่บ้าน ปรีชา ศิริ หนึ่งในห้าวีรบุรุษโลก ที่ได้รับรางวัลวีรบุรุษผู้ดูแลป่าจากองค์การสหประชาชาติ พร้อมด้วยสื่อมวลชน Influencer ด้านการท่องเที่ยว จิตอาสาในพื้นที่และเซเลบริตี้นักแสดงจิตอาสาชื่อดัง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์

ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกป่ามีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการแจก Face Shield แอลกอฮอล์ และการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรฐานคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างรัดกุมตลอดงาน