พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ลมหายใจแห่งมหากวี

วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 08:30 น.
พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ลมหายใจแห่งมหากวี
เที่ยวชมสถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" ครูกวีศรีสยาม ที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พระนคร

“หนึ่งขอฝากปากคำทำหนังสือ ให้สืบชื่อชั่วฟ้าสุธาสถาน” บาทหนึ่งจากนิราศพระประธมของสุนทรภู่ ซึ่งหมายถึง ให้ผลงานของตนคงอยู่ชั่วฟ้าดิน และเมื่อกาลเวลาผันไป 200 กว่าปี ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ชื่อและผลงานของสุนทรภู่กลายเป็นอมตะ เสมือนเพชรแท้ที่ส่งแสงประกายข้ามกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน มีสถานที่สำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงกวีเอกของโลกท่านนี้อยู่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือพื้นที่ประวัติศาสตร์มีชีวิต ที่สุนทรภู่เคยอาศัยอยู่ช่วงระยะหนึ่งเมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ และเป็นพื้นที่ที่สุนทรภู่ได้รังสรรค์ผลงานมากมายภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ปัจจุบันวัดเทพธิดารามวรวิหารยังคงเก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของสุนทรภู่ไว้ที่กุฏิเดิม และได้อนุรักษ์กุฏิไว้และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ได้เข้าชม ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้

“แรงบันดาลใจไม่รู้จบ” จัดแสดงเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในยุคหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานขึ้นตามรอยของมหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งยังมีรูปหล่อครึ่งตัวของท่านเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุ ประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์

“มณีปัญญา” สะท้อนให้เห็นถึงนิสัยรักการเรียนรู้ ช่างสังเกต ชอบเดินทาง และรับฟังเรื่องราวแปลกใหม่ด้วยใจเปิดกว้าง ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมหลายด้าน ส่งผลให้สุนทรภู่มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและสะท้อนเรื่องราวทางสังคมผ่านงานวรรณกรรมในหลากหลายมิติ ทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามอันเป็นมรดกเชิงวรรณศิลป์ เปรียบเสมือนอัญมณีชิ้นเอกที่ได้รับการยกย่องมาทุกยุคทุกสมัย และรอให้คนรุ่นหลังได้เจียระไนเพื่อให้พบกับความงามที่แท้จริงในมณีปัญญาของสุนทรภู่

“ใต้ร่มกาสาวพัสตร์” จัดแสดงประวัตศาสตร์ช่วงที่สุนทรภู่ได้มาอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ หลังจากที่เคยขึ้นไปถึงตำแหน่งกวีที่ปรึกษาใกล้ชิดของกษัตริย์ ก่อนจะสูญเสียยศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างในเวลาต่อมา นับเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากที่สุดของสุนทรภู่ แต่ในความยากแค้นนั้นกลับกลายเป็นพลังผลักดันให้สุนทรภู่สร้างผลงานอันโดดเด่นไว้มากที่สุด กุฎิสุนทรภู่จึงเป็นพื้นที่ประวัติศาสที่มีชีวิตอันสำคัญยิ่ง

นับเป็นความโชคดีของคนรุ่นใหม่ เพราะในวันที่เทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อโลกความจริงเข้ากับโลกเสมือนจริงได้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดารามวรวิหาร จะได้ชมลายลักษณ์อักษรจริงของสุนทรภู่ ​​​รวมถึงสามารถร่วมถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยี AR ที่เสมือนได้ถ่ายภาพร่วมกับสุนทรภู่จริงๆ ราวกับกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ได้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง