สงกรานต์ยังชื้นใจ ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

วันที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 11:12 น.
สงกรานต์ยังชื้นใจ ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
โดย/ภาพ : กาญจน์ อายุ

ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังเทศกาลสงกรานต์จบบริบูรณ์ทุกพื้นที่ แต่สิ่งที่จะยังอยู่ทุกเมื่อที่ไปคือ เรื่องราวของจุดหมายปลายทาง อย่าง เมืองศรีสัชนาลัย และ เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองแห่งอารยธรรมในอดีตและร่ำรวยความเป็นไทย

 ด้วยเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ใน 2 พื้นที่ ซึ่งสงกรานต์ที่ผ่านมา ทั้งสองเมืองได้จัดงานสงกรานต์ได้งดงามและทำให้คิดถึงรากเหง้าความเป็นไทยได้ชัดเจน

สรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

ข้อมูลจากกรมศิลปากร ระบุว่า วัดช้างรอบตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเนินเขาลูกรังเขตอรัญญิก เมืองกำแพงเพชร สิ่งก่อสร้างสำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ทำฐานสี่เหลี่ยมล่างสูงใหญ่มีบันไดทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบน ชานบันไดแต่ละด้านประดับสิงห์และทวารบาลปูนปั้นแต่ชำรุดเสียหายไปจนเกือบหมด และจากบันไดเข้าสู่ลานด้านบนทำเป็นซุ้มประตูหลังคาซุ้มมีเจดีย์ยอดระฆังขนาดเล็กประดับ นับเป็นรูปแบบที่แปลกไม่ปรากฏตามโบราณสถานอื่นๆ ทั้งที่สุโขทัยและกำแพงเพชร

ส่วนผนังของฐานสี่เหลี่ยมล่างประดับรูปช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวนทั้งสิ้น 68 เชือก ตัวช้างปั้นด้วยปูนแกนในเป็นศิลาแลง หัวและสองขาหน้าโผล่พ้นจากผนังประดับลวดลายปูนปั้นที่แผงคอ กำไลโคนขา และข้อขา ผนังระหว่างช้างแต่และเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปต้นไม้ แต่ปัจจุบันงานปูนปั้นดังกล่าวชำรุดหลุดร่วงไปมาก ทว่าก็ยังคงความงดงามของความรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยได้ประจักษ์ชัดเจน

แม้ว่าทั้งสองสถานที่จะเป็นเมืองโบราณสมัยสุโขทัยและอยู่ในพื้นที่มรดกโลก แต่ยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มตัวเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสียมาก ทว่าก็กลายเป็นเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรที่รอให้คนไทยเข้าไปศึกษาอดีตของตัวเองผ่านของจริงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สุโขทัยและกำแพงเพชรจัดอยู่ในเมืองรอง ซึ่งทาง ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก รวมไปถึงรีสอร์ทและโฮมสเตย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ปีนี้จะหาเรื่องเที่ยวให้บ่อยขึ้น